Domači odzivi na globalne izzive

Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Erik Logar, Matija Zorn
Leto: 2020


V knjigi je štirinajst poglavij s področja naravnih nesreč. V poglavjih so opisana raziskovalna spoznanja ter primeri uporabe sodobnih tehnologij v primeru naravnih nesreč, s poudarkom na domačih odzivih na globalne izzive. Knjiga vsebuje različne teme, kot so na primer potresi, suše, vročinski valovi, poplave, snežni plazovi ter odzivanje in komuniciranje v primeru naravnih nesreč.Kazalo vsebine

Blaž Komac
Domači odzivi na globalne izzive v Sloveniji in Evropi

Katja Banovec Juroš
Sendajski monitoring: spletni poročevalski sistem za merjenje implementacije Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč 2015–2030

Aleš Grlj, Petra Vovk, Žiga Kokalj
Zasnova in izvedba sušnega uporabniškega servisa

Tomaž Šturm, Nikica Ogris
Meteorološki kazalnik požarne ogroženosti gozdov v Sloveniji

Tjaša Pogačar, Lučka Kajfež Bogataj, Zalika Črepinšek
Prikaz dolgoletnega naraščanja toplotne obremenitve in možnosti uporabe spletnega vmesnika Heat-Shield

Manca Volk Bahun, Mauro Hrvatin
Analiza snežnih plazov s smrtnimi žrtvami v Sloveniji po letu 1990

Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Matija Zorn
Kulturna dediščina in naravne nevarnosti v Občini Kočevje

Andrej Gosar
Vpliv žariščnih mehanizmov potresov 1998 in 2004 v Krnskem pogorju na njuni makroseizmični polji

Mauro Hrvatin, Matija Zorn
Hidrološki odraz podnebnih sprememb v Podravju – bo poplav več ali manj

Marko Polič, Boštjan Bajec, Matija Svetina
Zaznava potresne ogroženosti pri stanovalcih nekaterih ljubljanskih stolpnic

Tanja Cegnar
Učinkovito komuniciranje informacij za prilagajanje na podnebne spremembe

Julij Jeraj, Marjan Malešič, Jelena Juvan, Miha Šlebir
Vodenje večorganizacijskega odziva na nesrečo

Eva Dolenc, Damjan Slabe, Uroš Kovačič
Staranje prebivalstva kot izziv na področju pripravljenosti na naravne nesreče: primer usposabljanja iz prve pomoči

Damjan Slabe
Identifikacija osebnih spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za (ne)nudenje prve pomoči v sodobni slovenski družbiŠe ...

Ključne besede
elementarne nesreče
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR