CapHaz-Net

Osnovni Podatki

Opis

V letu 2008 smo začeli z aktivnostmi za pripravo projekta CAPHAZ-Net, ki je financiran v okviru 7. okvirnega programa EU. Projekt se je začel sredi leta 2009. Doslej smo sodelovali na delavnicah v Leipzigu v Nemčiji in Lancastru v Veliki Britaniji. Prispevek Geografskega inštituta v projektu je zbrati sodobno znanje glede izobraževanja na področju naravnih nesreč v Evropi ter predlagati izboljšave na tem področju. Na začetku leta 2010 smo v inštitutu za preučevanje učbenikov Georg-Eckert v Braunschweigu v Nemčiji (GEI) opravili analizo 166 srednješolskih geografskih učbenikov iz 35 evropskih držav. S pridobljenimi informacijami in drugim znanjem bomo v okviru projekta omogočili povezavo med različnih vpletenimi ustanovami in tako prispevali k izboljšanju izobraževalne, socialne in informacijske pripravljenosti družbe na naravne nesreče. Junija 2010 bomo v Ljubljani organizirali delavnico, ki bo posebej namenjena izobraževanju in komunikaciji na področju naravnih nesreč.

Kratki opisi projekta:


Rezultati

Projektna poročila:

 


Ključne povezave

Tip
Projekt

Tip projekta
okvirni program

Prenesi