Reliefna členitev Slovenije

applied project
Osnovni Podatki

Opis

Namen projekta je preučiti poglavitne značilnosti reliefa s poudarkom na reliefnih oblikah. Na podlagi analize prevladujočih reliefnih oblik, ki bo temeljila na uporabi geografskega informacijskega sistema, nameravamo izdelati sodobno členitev reliefa. Dosedanje členitve reliefa so temeljile na subjektivnem in povečini zgolj kvalitativnem pristopu. Zaradi novega pristopa se nadejamo kakovostnega preskoka v primerjavi z dosedanjimi členitvami reliefa.


Ključne besede
Slovenija
geografski informacijski sistem
členitev reliefa
relief
geomorfologija
geografija