Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije

Osnovni Podatki

Opis

V projektu smo analizirali naravne in antropogene pokrajinske elemente, ki vplivajo na hidrogeografske razmere, ter vrednotili možne rešitve pri upravljanju s poplavami. Raziskovalno območje je zajemalo izbrana gričevja v severovzhodni Sloveniji ter na jugu Madžarske. Projekt je potekal v sodelovanju z Geografskim inštitutom Fakultete za znanosti Univerze v Pečuhu. Projekt je potekal na različnih prostorskih ravneh.
 


Faze projekta

Projekt je potekal tri leta, podaljšan pa je bil za eno leto. V prvi fazi smo zbrali literaturo, vire, prostorske podatke in postavili merilno opremo. Poleg tega smo tudi uredili dokumentacijo za uporabo opreme (brezpilotni letalnik). V drugi fazi smo pričeli s prostorsko analizo naravnih in antropogenih dejavnikov (npr. analiza rabe tal), pričeli pa smo tudi s kartiranjem vodnih teles na terenu ter opazovanjem pobočnih procesov z brezpilotnimi letalniki. V tej fazi smo pričeli tudi s pripravo objav različnih rezultatov študije ter udeležbami na znanstvenih konferencah. V tretji fazi smo nadaljevali z monitoringom ter pripravili različne znanstvene članke in poglavja. Podrobnosti so na voljo v poročilu v sklopu Rezultati.


Rezultati

Projektna poročila

Predstavitev dela in rezultatov je podrobneje prikazana v poročilih tekom in na koncu projekta:

Vmesno poročilo.
Poročilo ob koncu projekta.

Izbrane reference projekta

Znanstveni članki in poglavja

 • Ciglič, R., Deriaz, J., Zorn, M., Ferk, M., Loczy, D. 2019: Analiza promjene uporabe zemljišta na primjeru panonskih brda u Sloveniji/Land use change analysis: a case study from Pannonian low-hills in Slovenia. Ekonomska i ekohistorija 15. [COBISS.SI-ID 46022957]
 • Ciglič, R., Nagy, G. 2019: Naturalness level of land use in a hilly region in north-eastern Slovenia/Stopnja naravnosti gričevnatega sveta severovzhodne Slovenije z vidika rabe tal. Geografski vestnik 91-1. DOI: 10.3986/GV91101 [COBISS.SI-ID 45963309]
 • Ciglič, R., Ferk, M. 2020: Opazovanje pobočnih procesov z brezpilotnim letalnikom na primeru plazov v Slovenskih goricah. Modeliranje pokrajine, GIS v Sloveniji 15. Ljubljana. DOI: 10.3986/9789610504696_08 [COBISS.SI-ID 28637187]
 • Deriaz, J., Ciglič, R., Ferk, M., Lóczy, D. 2019: The influence of different levels of data detail on land use change analyses: a case study of Franciscan Cadastre for a part of the Pannonian Hills, Slovenia. European Countryside 11-3. doi: 10.2478/euco-2019-0019 [COBISS.SI-ID 45198637]
 • Ferk, M., Ciglič, R., Komac, B., Lóczy, D. 2020: Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills. Acta geographica Slovenica 60-1. DOI: 10.3986/AGS.7675 [COBISS.SI-ID 16978947]
 • Hrvatin, M., Ciglič, R., Loczy, D., Zorn, M. 2019: Določanje erozije v gričevjih severovzhodne Slovenije z Gavrilovićevo enačbo. Geografski vestnik 91-2. DOI: 10.3986/GV91206. [COBISS.SI-ID 45990445]
 • Hrvatin, M., Komac, B., Zorn, M. 2020: Water resources in Slovenia. Water resources management in Balkan countries. Springer water. Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-22468-4_3 [COBISS.SI-ID 45393709]
 • Hrvatin, M., Volk Bahun, M., Lóczy, D. 2020: Tipi hidrografskih območij v gričevjih severovzhodne Slovenije glede na značilnosti reliefa in prsti. Modeliranje pokrajine, GIS v Sloveniji 15. Ljubljana. DOI: 10.3986/9789610504696_04 [COBISS.SI-ID 28464899]
 • Komac, B., Zorn, M. 2020: Pomen negradbenih ukrepov za poplavno varnost. Geografski vestnik 92-1. doi: 10.3986/GV92106 [COBISS.SI-ID 53590275]
 • Nagy, G., Lóczy, D., Czigány Sz., Pirkhoffer, E., Fábián, S. Á., Ciglič, R., Ferk, M. 2020: Soil moisture retention on slopes under different agricultural land uses in hilly regions of Southern Transdanubia. Hungarian geographical bulletin 69-3. doi: 10.15201/hungeobull.69.3.3 [COBISS.SI-ID 31177475]
 • Nagy, G., Lóczy, D., Czigány, Sz., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2021: Comparison of soil moisture indices and field measurements in hilly agricultural lands of SW Hungary. Acta geographica Debrecina, Landscape & environment series 15-1. DOI: 10.21120/LE/15/1/7 [COBISS.SI-ID 72012035]

Znanstveni povzetki

 • Ciglič, R., Ferk, M., Deriaz, J., Zorn, M., Lóczy, D., Tičar, J., Hrvatin, M., Komac, B. 2019a: Land use change analysis in the Pannonian Region: the case study of Jarenina Creek (Jareninski potok), Slovenia. Abstracts and guide book. Ljubljana. [COBISS.SI-ID 45178413]
 • Ciglič, R., Ferk, M., Deriaz, J., Zorn, M., Lóczy, D., Tičar, J., Hrvatin, M., Komac, B. 2019b: Spremembe rabe tal v Slovenkih goricah (Porečje Drave, Slovenija)/Land use change in the Slovenske gorice low hills (Drava River basin, Slovenia)/Promjena korištenja zemljišta u Slovenskim goricama (sliv rijeke Drave, Slovenija). Knjiga sažetaka/Book of abstracts. Koprivnica, Zagreb. [COBISS.SI-ID 44705837]
 • Ciglič, R., Ferk, M., Hrvatin, M., Komac, B., Tičar, J., Zorn, M., Deriaz, J., Lóczy, D. 2019: Geoinformation analyses of land-use changes in Northeast Slovenia: a case study of the Jarenina Creek catchment. RSCy2019: Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, 18-21 March, 2019. Pahpos, Limassol. [COBISS.SI-ID 44500781]
 • Ciglič, R., Ferk, M., Tičar, J., Kobal, M., Lóczy, D. 2018: Možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov v geomorfologiji. Ekskurzije in povzetki. Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43472685]
 • Nagy, G., Ciglič, R., Czigány, Sz., Hrvatin, M., Fábián, Sz. Á., Ferk, M., Pirkhoffer, E., Zorn, M., Lóczy, D. 2019: Topographic wetness index usability for the identification of soil moisture contents in SW Hungary. Abstracts and guide book. Ljubljana. [COBISS.SI-ID 45190701]
 • Lóczy, D., Nagy, G., Czigány, Sz., Gyenizse, P., Pirkhoffer, E., Zorn, M., Ciglič, R., Fábián, Sz. Á., Varga, G., Markovics, B. 2019: Landscape pattern and runoff in agricultural hilly regions: mapping and monitoring. Book of abstracts. Praga. [COBISS.SI-ID 44704813]
 • Nagy, G., Dezső, J., Pirkhoffer, E., Ciglič, R.,Czigány, Sz. 2018: Teraszos és lejtős művelésű területek víztartó képességének összehasonlítása vályog talajok esetében. [Comparison of the water capacity of cultivated terraces and sloping areas at loam texture soils]. Program és Absztrakt füzet [Program and book of abstracts]. Budimpešta. [COBISS.SI-ID 43565357]

Vabljena predavanja

 • Ciglič, R. 2019: Evaluating suitability of numeric raster data layers according to landscape analysis scale : case study, NE Slovenia: predavanje na delavnici GIS und Fernerkundung in der Landschaftsanalyse v okvirju seminarja Geokolloquium, Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung, 12. junij 2019. [COBISS.SI-ID 45071149]
 • Ciglič, R. Possible ecological control of flood hazard in the hilly regions of Hungary and Slovenia - Slovenian part : predavanje na University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography and Earth Sciences, Pécs (Madžarska), 19. april 2018. [COBISS.SI-ID 42908717]
 • Zorn, M. Erosion processes in Slovenia: a short overview : predavanje na University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography and Earth Sciences, Pécs (Madžarska), 19. april 2018. [COBISS.SI-ID 42893357]

Tip
Projekt

Tip projekta
mednarodni raziskovalni projekt

Ključne besede
daljinsko zaznavanje
fizična geografija
geografija