Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije

international research project
Osnovni Podatki

Opis

V projektu analiziramo naravne in antropogene pokrajinske elemente, ki vplivajo na hidrogeografske razmere, ter vrednotimo možne rešitve pri upravljanju s poplavami. Raziskovalno območje zajema izbrana gričevja v severovzhodni Sloveniji. Projekt poteka v sodelovanju z Geografskim inštitutom Fakultete za znanosti Univerze v Pečuhu. Projekt poteka v več fazah (raziskave v manjšem merilu obsegajo prostorske analize naravnih elementov, ki vplivajo na hidrografske razmere in erozijo; raziskave v večjem merilu obsegajo analizo izbranih porečij, kjer preučujemo lastnosti rabe tal in spreminjanje rabe tal; raziskave v največjem merilu (naožjem izbranem območju) potekajo na izbranih pilotnih območjih, kjer preučujemo nekatere naravne procese, kot so polzenje tal, nastanek plazov, zadrževanje vode v prsti ipd.).

Pregled dosedanjega dela.

Izbrane reference:

  • Ciglič, R. 2018: Possible ecological control of flood hazard in the hilly regions of Hungary and Slovenia - Slovenian part. Predavanje na Univerzi v Pečuhu, Fakulteti za znanost 19. aprila 2018. [COBISS.SI-ID 42908717]
  • Ciglič, R., Ferk, M., Tičar, J., Kobal, M., Lóczy, D. 2018: Možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov v geomorfologiji. V: Ekskurzije in povzetki. Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43472685]
  • Ciglič, R., Ferk, M., Deriaz, J., Zorn, M., Lóczy, D., Tičar, J., Hrvatin, M., Komac, B. 2019a: Spremembe rabe tal v Slovenkih goricah (Porečje Drave, Slovenija)/Land use change in the Slovenske gorice low hills (Drava River basin, Slovenia)/Promjena korištenja zemljišta u Slovenskim goricama (sliv rijeke Drave, Slovenija). V: Book of abstracts. Koprivnica. [COBISS.SI-ID 44705837]
  • Ciglič, R., Ferk, M., Hrvatin, M., Komac, B., Tičar, J., Zorn, M., Deriaz, J., Lóczy, D. 2019b: Geoinformation analyses of land-use changes in Northeast Slovenia: a case study of the Jarenina Creek catchment. V: RSCy2019 : Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, 18-21 March, 2019, Aliathon Holiday Village, Paphos, Cyprus : conference abstracts. Limassol. [COBISS.SI-ID 44500781]
  • Lóczy, D., Ciglič, R. 2019: Nature conservation. The Drava River: environmental problems and solutions (Springer geography). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-92816-6_19. [COBISS.SI-ID 43575597]
  • Lóczy, D., Nagy, G., Czigány, S., Gyenizse, P., Pirkhoffer, E., Zorn, M., Ciglič, R., Fábián, S. Á., Varga, G., Markovics, B. 2019: Landscape pattern and runoff in agricultural hilly regions: mapping and monitoring. V: Book of abstracts. Geopark Český Ráj. [COBISS.SI-ID 44704813]
  • Nagy, G., Dezső, J., Pirkhoffer, E., Ciglič, R., Czigány, S. 2018: Teraszos és lejtős művelésű területek víztartó képességének összehasonlítása vályog talajok esetében [Comparison of the water capacity of cultivated terraces and sloping areas at loam texture soils]. Program és Absztrakt füzet. Talajtani Társaság, Budimpešta. Str. 35. [COBISS.SI-ID 43565357]
  • Zorn, M. 2018: Erosion processes in Slovenia: a short overview. Predavanje na Univerzi v Pečuhu, Fakulteti za znanost, 19. april 2018. [COBISS.SI-ID 42893357]

 


Ključne besede
daljinsko zaznavanje
fizična geografija
geografija