kartografka

Telefon:
01 200 27 29
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2010
Študentka podiplomskega študijskega programa Geografija, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Raziskovalna področja
geografski informacijski sistemi, digitalna tematska kartografija, fizična geografija, geografija naravnih nesreč

Ostale dejavnosti
članica izvršnega odbora Ljubljanskega geografskega društva, od 2011

Izbrane predstavitve in predavanja
- Sneg in plazovi. Predavanje in praktične vaje na Tečaju zimskega gorništva za planince. Zelenica, 9.-10. 2. 2013.
- Snežni prerezi in preizkusi trdnosti. Praktične vaje na tečaju Snežni plazovi brez meja. Zelenica, 16.-17. 2. 2013
- Poskusni krajevni lavinski bilten za Srednje Karavanke. Predavanje na Strokovni delavnici o snežnih plazovih. Ljubljana, 26. 3.  2013(soavtorja M. Pavšek in J. Ortar).
- Zemljevidi nevarnosti za snežne plazove na Gorenjskem. Predavanje na 21. zborovanja slovenskih geografov, Bled, 3. 10. 2013 (soavtorji R. Ciglič, M. Ferk, B. Komac, J. Ortar, M. Pavšek, M. Zorn).
- Physical and isotopic characteristics of snowpack in NW Slovenia. Predavanje na ISSW 2013, Grenoble, Chamonix, Mont-Blanc, 7.-11. 10. (soavtorji J. Ortar, M. Pavšek, Iztok Sinjur (Gozdarski inštitut Slovenije), Gregor Vertačnik (Agencija Republike Slovenije za Okolje), izr. prof. dr. Mihael Brenčič (Naravoslovnotehniška falulteta), Dušan Polajnar (Gorska reševalna zveza Slovenije), dr. Sergey A. Sokratov (Moskovskiy gosudarstvennyy universitet imeni M.V.Lomonosova), dr. Polona Vreča (Institut Jožef Stefan)

Izbrane publikacije

- Volk Bahun, M. 2008: Snežni plazovi in njihove značilnosti na območju osrednjih Karavank. Humanistične paradigme 1-1.
- Volk Bahun, M. 2010: Snežni plazovi v Karavankah. Diplomsko delo.
- Volk Bahun, M. 2010: Snežni plazovi v osrednjih Karavankah. Ujma 24.
- Volk Bahun, M. 2013: Tödlicher Lawinenunfall Begunjščica, Karawanken, 26.01.2013. Saisonbericht der österreichischen Lawinenwarndienste 2012/2013.
- Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M. 2013: Slovenski eksonimi, Geografija Slovenije 24.
- Volk Bahun, M. 2014 Spremljanje in napovedovanje naravnih nesreč na območju Srednjih Karavank. (Ne)prilagojeni, Naravne nesreče 3.
- Pavšek, M., Ortar, J., Volk Bahun, M., Volontar, K., Markošek, J., Poredoš, A. 2014: Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji : vremenske in snežne razmere ter lavinske nesreče in dogodki : pregled, analiza in sklepi.

 

Izbrani projekti

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

Naravne nesreče brez meja (bilateralni projekt • 1. oktober 201130. september 2014)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

Ostali projekti >>

Raziskovalna področja

Epistemologija H120