kartografka

Telefon:
01 4706 557
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2010
Študentka podiplomskega študijskega programa Geografija, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Raziskovalna področja
geografski informacijski sistemi, digitalna tematska kartografija, fizična geografija, geografija naravnih nesreč

Ostale dejavnosti
članica izvršnega odbora Ljubljanskega geografskega društva, od 2011

Izbrane predstavitve in predavanja
- Sneg in plazovi. Predavanje in praktične vaje na Tečaju zimskega gorništva za planince. Zelenica, 9.-10. 2. 2013.
- Snežni prerezi in preizkusi trdnosti. Praktične vaje na tečaju Snežni plazovi brez meja. Zelenica, 16.-17. 2. 2013
- Poskusni krajevni lavinski bilten za Srednje Karavanke. Predavanje na Strokovni delavnici o snežnih plazovih. Ljubljana, 26. 3.  2013(soavtorja M. Pavšek in J. Ortar).
- Zemljevidi nevarnosti za snežne plazove na Gorenjskem. Predavanje na 21. zborovanja slovenskih geografov, Bled, 3. 10. 2013 (soavtorji R. Ciglič, M. Ferk, B. Komac, J. Ortar, M. Pavšek, M. Zorn).
- Physical and isotopic characteristics of snowpack in NW Slovenia. Predavanje na ISSW 2013, Grenoble, Chamonix, Mont-Blanc, 7.-11. 10. (soavtorji J. Ortar, M. Pavšek, Iztok Sinjur (Gozdarski inštitut Slovenije), Gregor Vertačnik (Agencija Republike Slovenije za Okolje), izr. prof. dr. Mihael Brenčič (Naravoslovnotehniška falulteta), Dušan Polajnar (Gorska reševalna zveza Slovenije), dr. Sergey A. Sokratov (Moskovskiy gosudarstvennyy universitet imeni M.V.Lomonosova), dr. Polona Vreča (Institut Jožef Stefan)

- Sneg in plazovi. Predavanje in praktične vaje na Tečaju varstva pred snežnimi plazovi, Zelenica, 6. 1. 2018
- Landscape diversity and geoheritage of Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci Geobalcanica 2018, Ohrid, Makedonija, 15. 5. 2018 (soavtorja D. Perko in J. Tičar).
- Snežni plazovi na območju Triglava. Predavanje na Posvetu ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, Mojstrana, 9. 6. 2018 (soavtorja M. Pavšek in M. Zorn)
 

Izbrane publikacije

- Volk Bahun, M. 2008: Snežni plazovi in njihove značilnosti na območju osrednjih Karavank. Humanistične paradigme 1-1.
- Volk Bahun, M. 2010: Snežni plazovi v Karavankah. Diplomsko delo.
- Volk Bahun, M. 2010: Snežni plazovi v osrednjih Karavankah. Ujma 24.
- Volk Bahun, M. 2013: Tödlicher Lawinenunfall Begunjščica, Karawanken, 26.01.2013. Saisonbericht der österreichischen Lawinenwarndienste 2012/2013.
- Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M. 2013: Slovenski eksonimi, Geografija Slovenije 24.
- Volk Bahun, M. 2014 Spremljanje in napovedovanje naravnih nesreč na območju Srednjih Karavank. (Ne)prilagojeni, Naravne nesreče 3.
- Pavšek, M., Ortar, J., Volk Bahun, M., Volontar, K., Markošek, J., Poredoš, A. 2014: Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji : vremenske in snežne razmere ter lavinske nesreče in dogodki : pregled, analiza in sklepi.

- Geršič, M., Hrvatin, M., Lapuh, L., Ortar, J., Pavšek, M., Repolusk, P., Rus, P., Urbanc, M., Volk Bahun, M. 2016: Alpske pokrajine. Terasirane pokrajine : ob sedemdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.
- Volk Bahun, M., Zorn, M., Pavšek, M. 2018: Snežni plazovi v Triglavskem pogorju. Triglav 240.
 

 

 

Izbrani projekti

SMART-MR (INTERREG • 1. april 201631. marec 2021)

Bright Future (raziskovalni projekt • 1 marec 20171 marec 2020)

Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini (INTERREG • 1. september 201729. februar 2020)

Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije (mednarodni raziskovalni projekt • 1. november 201731. oktober 2020)

CROSSRISK (INTERREG • 1 junij 201831 maj 2021)

Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (INTERREG • 1. november 201630. april 2019)

Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb (aplikativni raziskovalni projekt • 1. september 200531. avgust 2008)

HEPNESS (aplikativni projekt • 1. januar 201731. december 2018)

Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja (ciljni raziskovalni program • 1. april 201830. november 2019)