Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Promocija zdravega okolja in podpora ekosistemskim storitvam za razvoj AKTIVNIH MEST
Kratica:
HEPNESS
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2017–31. december 2018
Opis

V urbanih območjih živijo že skoraj tri četrtine evropskega prebivalstva, zato imajo mesta pomembno vlogo pri telesni dejavnosti svojih prebivalcev. Projekt HEPNESS prek mednarodnega sodelovanja med mesti, raziskovalnimi in športnimi organizacijami razvija zdrava in športna mesta in promovira dejaven življenjski slog, s poudarkom na razvoju naravnih in kulturnih dobrin in ekosistemskih storitev.

Telesno dejavnost je bolj kot z izgradnjo nove infrastrukture smiselno spodbujati na obstoječih zunanjih javnih površinah, kot so parki, trgi, gozdovi, ulice, vodne površine itn. Projekt HEPNESS se osredotoča na pomen ekosistemskih storitev za krepitev dejavnega in zdravega življenjskega sloga ter želi poiskati odgovore za sodobne zdravstvene, družbenoekonomske in okoljske izzive.

Spodbujanje telesne dejavnosti v vsakdanjem življenju je kompleksen proces, ki zahteva tesno sodelovanje med mesti, mestnimi oddelki, športnimi in turističnimi društvi ter zdravstvenimi in izobraževalnimi ustanovami. Z razvojem metodoloških in praktičnih orodij ter krepitvijo sposobnosti odločevalcev bo projekt HEPNESS pripomogel k promociji telesne dejavnosti v mestih in razvoju politik po meri človeka.  

Več informacij o projektu najdete na naši uradni spletni strani.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska komisija

Ključne besede

mesta • zdravje • šport • telesna dejavnost • ekosistemske storitve • zelene površine