HEPNESS

Osnovni Podatki

Opis

V urbanih območjih živijo že skoraj tri četrtine evropskega prebivalstva, zato imajo mesta pomembno vlogo pri telesni dejavnosti svojih prebivalcev. Projekt HEPNESS prek mednarodnega sodelovanja med mesti, raziskovalnimi in športnimi organizacijami razvija zdrava in športna mesta in promovira dejaven življenjski slog, s poudarkom na razvoju naravnih in kulturnih dobrin in ekosistemskih storitev.

Telesno dejavnost je bolj kot z izgradnjo nove infrastrukture smiselno spodbujati na obstoječih zunanjih javnih površinah, kot so parki, trgi, gozdovi, ulice, vodne površine itn. Projekt HEPNESS se osredotoča na pomen ekosistemskih storitev za krepitev dejavnega in zdravega življenjskega sloga ter želi poiskati odgovore za sodobne zdravstvene, družbenoekonomske in okoljske izzive.

Spodbujanje telesne dejavnosti v vsakdanjem življenju je kompleksen proces, ki zahteva tesno sodelovanje med mesti, mestnimi oddelki, športnimi in turističnimi društvi ter zdravstvenimi in izobraževalnimi ustanovami. Z razvojem metodoloških in praktičnih orodij ter krepitvijo sposobnosti odločevalcev bo projekt HEPNESS pripomogel k promociji telesne dejavnosti v mestih in razvoju politik po meri človeka.  

Več informacij o projektu najdete na naši uradni spletni strani.


Rezultati

Spletna aplikacija »Sprosti se na prostem!« prikazuje zemljevid zunanjih rekreacijskih območij v Mestni občini Ljubljana, ki so obiskovalcem na voljo brezplačno. Skupaj obsega skoraj 500 območij: otroška igrišča, parke, mestne gozdove, rekreacijske poti, zunanja športna igrišča, proge za tek na smučeh, fitnes na prostem ter druge javno dostopne rekreacijsko-športne površine in objekte.


Tip
Projekt

Tip projekta
mednarodni projekt

Ključne besede
šport
telesna dejavnost
ekosistemske storitve
zelene površine
zdravje
mesta