Dr. Aleš Smrekar

Vodja Oddelka za varstvo okolja
 01 4706 547

ales.smrekar@zrc-sazu.siIzobrazba
diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2005

Raziskovalna področja
varstvo okolja, pokrajinska ekologija, humana ekologija, mesto in okolje, trajnostni razvoj, varstvo narave, naravna vrednota, kulturna vrednota, zavarovano območje, varovano območje, mokrišče, interpretacija okolja, estetika pokrajine, kmetijstvo in okolje, hidrogeografija, ozaveščanje javnosti, regionalna geografija

Ostale dejavnosti
- član Znanstvenega sveta GIAM ZRC SAZU
- član uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
- član uredniškega odbora znanstvene revije International Journal of Geoheritage
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj
- član izvršnega odbora Komisije za geoparke pri Mednarodni geografski organizaciji -
- predsednik komisije za ekologijo in varstvo okolja na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, Zveza za tehnično kulturo Slovenije          
- - član strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi                                 
- član sosveta za statistiko naravnih virov in okolja, Statistični urad Republike Slovenije     
- član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije                                                            
- predsednik Znanstvenega sveta ZRC SAZU (2012-2016)
- član Sveta za trajnostni razvoj Vlade Republike Slovenije Vlade Republike Slovenije (2010–2012)
- podpredsednik Sveta Prirodoslovnega muzeja Slovenije (2013–2017)
- podpredsednik Ljubljanskega geografskega društva (2005–2007)
- predsednik Ljubljanskega geografskega društva (2001–2005)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Kako razumeti in varovati naravno okolje, oddaja Pogled v znanost, intervju. Radio Slovenija 3 - program ARS, 6. 4. 2015.
- Ljubljansko barje, intervju. Radio Slovenija 1, oddaja Nočni obisk, 17. 3. 2014.
- Dr. Aleš Smrekar, oddaja Podobe znanja, intervju. Radio Slovenija 3 - program ARS, 2. 5. 2014.

pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, 2000
zlata medalja na srečanju mladih raziskovalcev Jugoslavije, Cetinje, Črna gora, 1986
mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013
prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015
bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana, 2007
nagrada Sklada podjetja Brest Pohištvo za nagrajevanje raziskovalnih nalog za magistrsko nalogo, Brest, Cerknica, 2002
izjemna Trstenjakova štipendija ob 100. letnici rojstva akademika prof. dr. Antona Trstenjaka za doktorsko disertacijo, Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Ljubljana, 2006

- Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2016: A methodological basis for landscape interpretation : the case of the Ljubljana Marsh. Acta geographica Slovenica 56-2.
- Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2016: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica 56-2.
- Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2015: Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju. Geografski vestnik 87-2.
- Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Zorn, M. 2015: The development of environmental thought in Slovenia: a short overview. Ekonomska i ekohistorija 10-10.
- Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B., Resnik Planinc, T. 2014: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem, 24. 
- Smrekar, A. 2012: Environmental awareness in Slovenia through residents' relationship to waste. Geografski vestnik 84-1.
- Smrekar, A. 2011: Od deklarativne do dejanske okoljske ozaveščenosti na primeru Ljubljane. Acta geographica Slovenica 51-2.
- Smrekar, A., Erhartič, B., Šmid Hribar, M. 2011: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Georitem, 16.
- Smrekar, A. (ur.) 2009: Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana.
- Breg, M., Kladnik, D., Smrekar, A. 2007: Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, glavnem viru oskrbe Ljubljane s pitno vodo. Acta geographica Slovenica 47-1.

Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč ( interreg • 01. november 2016 - 30. april 2019)
Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti ( interreg • 01. november 2016 - 28. februar 2018)
Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov ( ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 30. september 2018)
BIOMOT ( mednarodni_raziskovalni • 01. september 2011 - 31. avgust 2015)
2Bparks ( aplikativni • 01. julij 2010 - 30. junij 2013)
INCOME ( aplikativni • 01. januar 2009 - 30. junij 2012)
Krajinski park Rožnik ( aplikativni • 28. julij 2009 - 15. september 2010)
Očistimo Slovenijo ( aplikativni • 12. oktober 2009 - 17. april 2010)
Azbestni odpadki v Ljubljani ( aplikativni • 03. november 2009 - 25. november 2009)
Širitev igrišča za golf v Lipici ( aplikativni • 07. februar 2008 - 15. november 2008)
Vrtičkarstvo v Ljubljani ( aplikativni • 01. julij 2006 - 30. junij 2008)
Odlagališča odpadkov v Ljubljani ( aplikativni • 01. junij 2005 - 30. september 2006)
Zdrava H2O zame ( aplikativni • 01. januar 2005 - 31. december 2005)
Navzkrižja interesov pri rabi podtalnice ( temeljni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Odlagališča odpadkov na Jarškem produ ( aplikativni • 01. maj 2004 - 30. april 2005)
Geografski terminološki slovar ( research programme • 01. januar 2003 - 31. december 2005)
Zasebni vodnjaki in vrtine v Ljubljani ( aplikativni • 01. junij 2003 - 31. januar 2004)
Ohranitev vodnega življenja v podzemlju ( aplikativni • 01. januar 2002 - 31. december 2004)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Integralna obremenjenost prodnih ravnin ( temeljni_projekt • 01. julij 2001 - 30. junij 2004)