Skip to main content

Zdrava H2O zame

Osnovni Podatki

Opis

Splošno prepričanje je, da je prebivalstvo zadovoljivo okoljsko ozaveščeno. Vendar se ta stereotip kaj hitro poruši, ko pomislimo denimo na številna neurejena odlagališča odpadkov, nevodotesne greznice in gnojne objekte, neustrezno ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi v kmetijstvu, pri čemer so izpostavljeni zlasti posamezniki. Dosedanje izkušnje kažejo, da je ozaveščenost tesno povezana s socialnoekonomsko sestavo, je pa tudi rezultat dolgotrajnega informiranja in izobraževanja prebivalstva.

Na podlagi pritiskov na okolje so potrebni celovito zasnovani varovalni ukrepi za ohranjanje kakovosti podtalnice. Mednje vsekakor sodi tudi ozaveščanje javnosti, še zlasti mladine, kar smo naredili z izdajo kartonaste mape z zavihkoma iz ekološke lepenke.
Na zunanjih platnicah formata A4 sta dve ilustraciji Ljubljane. Na naslovnici lahko opazujemo romantično urejeno pokrajino, kjer se kopamo v Savi in Ljubljanici, veslamo po vodnih površinah in kolesarimo. Zadovoljen mladenič v ospredju slike spušča zmaja v prijazni pokrajini in ponuja kozarec zdrave pitne vode. Prek neba se pne napis ZDRAVA H2O ZAME!. Na zadnji strani mape je ista pokrajina predstavljena povsem drugače. Opazovalec se lahko zamisli, kakšno življenje lahko pričakuje, če bo obveljal scenarij netrajnostnega razvoja z gosto poselitvijo, čezmernimi prometnimi obremenitvami, grobim vdorom industrijskih dejavnosti in neozaveščenim ravnanjem posameznikov. V ospredju slike se sicer ozaveščen mladenič bori proti onesnaževanju, vendar sam le stežka naredi kaj oprijemljivega, v oči pa bode napis MOJA VODA?


Zunanjost mape z notranjima zavihkoma. (slika v višji ločljivosti)

V notranjosti mape so s pomočjo besedila in grafičnih prilog prikazani vodni viri v Ljubljani kot ena od dejansko in potencialno najbolj ogroženih sestavin okolja, ker se v tem prostoru prepletajo raznovrstne urbano-ruralne dejavnosti.


Notranjost mape predstavlja glavne dejavnosti, ki ogrožajo podtalnico. (slika v višji ločljivosti)

Mape smo namenili šolski mladini. 22. marca, to je ob svetovnem dnevu voda smo jih razdelili vsem 2700 učencem zaključnega razreda osnovne šole v Mestni občini Ljubljana. Na ta način so se učenci podrobno seznanili s problematiko pitne vode v domačem okolju in nevarnostmi njenega onesnaženja. Ob tem so spoznali, da lahko tudi sami marsikaj postorijo za ohranitev kakovostnih vodnih virov.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
pitna voda
zloženka
ozaveščanje
obremenitev
Ljubljana