Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Navzkrižja interesov pri rabi podtalnice in možnosti za razreševanje
Sodelavci:
, , ,
D. Naglič
,
Franci Petek
, , ,
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2007
Opis

Dosedanje raziskave so razkrile navzkrižje interesov pri rabi podtalnice kot naravnega vira. Zaradi prepletanja številnih dejavnosti in obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih virov, ki vplivajo na količino in še zlasti kakovost podtalnice, prihaja do neusklajene rabe in celo do navzkrižij. Naravna ranljivost prodnih vodonosnikov je velika in notranje raznolika, obremenitve so zelo velike, predvsem zaradi zgoščene poselitve in osredotočenosti številnih drugih dejavnosti. Ključno nasprotje na naših prodnih ravninah je torej na relaciji raba za pitno vodo – druge agrarno-urbane dejavnosti. Omiliti ga je mogoče tudi z ustreznim ozaveščanjem vseh uporabnikov tega prostora in pitne vode.
Obstoječe zakonske podlage narekujejo ustrezno ravnanje na območjih vodonosnikov, ki pa v praksi še ni dovolj uveljavljeno. Izboljšave bodo možne šele, ko bodo vse skupine zainteresirane javnosti kakovostno pitno vodo izpostavile kot najvišjo vrednoto in temu sledile pri načrtovanju gospodarskih dejavnosti na teh območjih. Dosedanje izkušnje kažejo, da je ozaveščenost tesno povezana s socioekonomsko sestavo, nedvomno pa je tudi rezultat dolgotrajnega informiranja in izobraževanja prebivalcev.


Človek s svojimi dejavnostmi vse bolj posega tudi v bližnjo okolico vodarn.


Promet je dejanska in potencialna nevarnost za podtalnico.
 

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Ključne besede

podtalnica • prodna ravnina • pitna voda • obremenitev • ozaveščanje