Dr. Drago Kladnik


+386 1 2002 731

drago.kladnik@zrc-sazu.siIzobrazba
profesor geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1979
magisterij iz prostorskega in urbanističnega planiranja, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 1999
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007

Raziskovalna področja
zemljepisno imenoslovje in izrazoslovje, regionalna geografija, agrarna geografija, varstvo okolja, prostorsko planiranje, aplikativna geografija

Ostale dejavnosti

 

Izbrane predstavitve in predavanja

  • Border Rivers as a Global Feature. Predavanje na simpoziju Borders and Administrative Legacy, Ljubljana, 25. 11. 2016 (soavtor dr. Matija Zorn)
  • O ustrezni rabi zemljepisnih imen. Predavanje na geografskem večeru v okviru Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, 8. 11. 2016
  • Geographical names in the languages of official minorities in Slovenia. Predavanje na simpoziju o zemljepisnih imenih na območjih narodnostnih manjšin v Sloveniji, njenih sosednjih dvojezičnih območjih in državah s prevlado nemščine, Gradec, Avstrija, 4. 3. 2016 (soavtorja dr. Matjaž Geršič in Peter Repolusk)
  • Nekateri problemi zemljepisnih imen s poudarkom na eksonimih in veliki začetnici. Predavanje v okviru Lektorskega društva Slovenije. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana, 21. 1. 2016
  • The Gazetteer of Slovenian Exonyms. Predavanje na zasedanju Vzhodnosrednjeevropskega in jugovzhodnoevropskega jezikovno-zemljepisnega oddelka pri UNGEGN-u. Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 26. 11. 2015 (soavtor dr. Matjaž Geršič)
  • Terraced Landscapes in Slovenia (as a Cultural Value). Predavanje na srečanju mreže EUCALAND, Parada de Sil, Španija, 20. 10. 2015
  • Street-names changes in Ljubljana. Predavanje na simpoziju Spreminjanje zemljepisnih imen v skupni organizaciji Mednarodne geografske zveze in Mednarodnega kartografskega združenja, Rim, Italija, 18. 11. 2014 (soavtor dr. Matjaž Geršič)
  • Familiarity with Slovenian Exonyms in the Professional Community. Predavanje na 24. mednarodnem kongresu onomastičnih znanosti, Barcelona, Španija, 9. 9. 2011 (soavtor dr. Primož Pipan).
  • The Bay of Piran (Piranski zaliv): An example of political controversy in geographical names as an expression of cultural relations. Predavanje na posvetovanju Zemljepisna imena kot del kulturne dediščine, Dunaj, Avstrija, 20. 5. 2008
Melikovo priznanje Zveze geografov Slovenije, 2022
Zlata plaketa Zveze geografov Slovenije, 2011
Pohvala Društva učiteljev geografije Slovenije, 2003
Srebrna plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, 2000
Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za seminarsko nalogo, 1978
Kidričeva nagrada za dodiplomski študij, 1977
Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko nalogo, 1980
Zlati znak ZRC SAZU, 2014
 
Slovenski eksonimi (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
Terasirane pokrajine (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)