Telefon:
+386 1 2002 731
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
profesor geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1979
magisterij iz prostorskega in urbanističnega planiranja, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 1999
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007

Raziskovalna področja
zemljepisno imenoslovje in izrazoslovje, regionalna geografija, agrarna geografija, varstvo okolja, prostorsko planiranje, aplikativna geografija

Ostale dejavnosti

 

Izbrane predstavitve in predavanja

  • Border Rivers as a Global Feature. Predavanje na simpoziju Borders and Administrative Legacy, Ljubljana, 25. 11. 2016 (soavtor dr. Matija Zorn)
  • O ustrezni rabi zemljepisnih imen. Predavanje na geografskem večeru v okviru Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, 8. 11. 2016
  • Geographical names in the languages of official minorities in Slovenia. Predavanje na simpoziju o zemljepisnih imenih na območjih narodnostnih manjšin v Sloveniji, njenih sosednjih dvojezičnih območjih in državah s prevlado nemščine, Gradec, Avstrija, 4. 3. 2016 (soavtorja dr. Matjaž Geršič in Peter Repolusk)
  • Nekateri problemi zemljepisnih imen s poudarkom na eksonimih in veliki začetnici. Predavanje v okviru Lektorskega društva Slovenije. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana, 21. 1. 2016
  • The Gazetteer of Slovenian Exonyms. Predavanje na zasedanju Vzhodnosrednjeevropskega in jugovzhodnoevropskega jezikovno-zemljepisnega oddelka pri UNGEGN-u. Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 26. 11. 2015 (soavtor dr. Matjaž Geršič)
  • Terraced Landscapes in Slovenia (as a Cultural Value). Predavanje na srečanju mreže EUCALAND, Parada de Sil, Španija, 20. 10. 2015
  • Street-names changes in Ljubljana. Predavanje na simpoziju Spreminjanje zemljepisnih imen v skupni organizaciji Mednarodne geografske zveze in Mednarodnega kartografskega združenja, Rim, Italija, 18. 11. 2014 (soavtor dr. Matjaž Geršič)
  • Familiarity with Slovenian Exonyms in the Professional Community. Predavanje na 24. mednarodnem kongresu onomastičnih znanosti, Barcelona, Španija, 9. 9. 2011 (soavtor dr. Primož Pipan).
  • The Bay of Piran (Piranski zaliv): An example of political controversy in geographical names as an expression of cultural relations. Predavanje na posvetovanju Zemljepisna imena kot del kulturne dediščine, Dunaj, Avstrija, 20. 5. 2008
Izbrane publikacije
 
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Terasirane pokrajine (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Zlati znak ZRC SAZU, 2014 • Zlata plaketa Zveze geografov Slovenije, 2011 • Pohvala Društva učiteljev geografije Slovenije, 2003 • Srebrna plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, 2000 • Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko nalogo, 1980 • Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za seminarsko nalogo, 1978 • Kidričeva nagrada za dodiplomski študij, 1977