Izdelava ocene obremenjenosti gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

aplikativni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Območje krajinskega parka je izredno obiskano, zaradi velikega obiska prihaja do konflikta med lastniki in obiskovalci ter cilji ohranjanja narave. Namen naloge je v prvi vrsti ugotoviti dejansko letno število obiskovalcev tega parka. Ugotoviti želimo, kateri predeli parka so še posebej izpostavljeni pritiskom obiskovalcev, kakšna je dejanska zmogljivost tega prostora in kakšni so možni ukrepi za izboljšanje stanja. Rezultati naloge bodo v oporo pri upravljanju parka. Doslej smo opravili dve štetji obiskovalcev na lepo septembrsko in januarsko nedeljo. Na petih vstopnih mestih smo septembra evidentirali več kot 5500 obiskovalcev. Poleg tega smo pripravili anketo in intervju, s pomočjo katerih bomo ugotavljali, kakšno vrednost ima ta park v očeh lokalnega prebivalstva, strokovne javnosti in lastnikov.
 


Krajinski park z vrisanimi lokacijami štetja. (slika v višji ločljivosti)
 


Primer izseka karte za določeno lokacijo z vrisanimi smermi štetja. (slika v višji ločljivosti)
 


Število zabeleženih vstopov v park in število prehodov.

Povezava na monografijo Georitem 16: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar)


Ključne besede
vrednota
zmogljivost
krajinski park
naravovarstvo
Ljubljana