Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava ocene obremenjenosti gozdnega dela krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Sodelavci:
,
, ,
 
Trajanje:
28. julij 2009–15. september 2010
Opis

Območje krajinskega parka je izredno obiskano, zaradi velikega obiska prihaja do konflikta med lastniki in obiskovalci ter cilji ohranjanja narave. Namen naloge je v prvi vrsti ugotoviti dejansko letno število obiskovalcev tega parka. Ugotoviti želimo, kateri predeli parka so še posebej izpostavljeni pritiskom obiskovalcev, kakšna je dejanska zmogljivost tega prostora in kakšni so možni ukrepi za izboljšanje stanja. Rezultati naloge bodo v oporo pri upravljanju parka. Doslej smo opravili dve štetji obiskovalcev na lepo septembrsko in januarsko nedeljo. Na petih vstopnih mestih smo septembra evidentirali več kot 5500 obiskovalcev. Poleg tega smo pripravili anketo in intervju, s pomočjo katerih bomo ugotavljali, kakšno vrednost ima ta park v očeh lokalnega prebivalstva, strokovne javnosti in lastnikov.
 


Krajinski park z vrisanimi lokacijami štetja. (slika v višji ločljivosti)
 


Primer izseka karte za določeno lokacijo z vrisanimi smermi štetja. (slika v višji ločljivosti)
 


Število zabeleženih vstopov v park in število prehodov.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Mestna občina Ljubljana

Ključne besede

Ljubljana • naravovarstvo • krajinski park • zmogljivost • vrednota