Telefon:
+386 1 4706 545
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
Doktorat iz varstva okolja, Univerza v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja
varstvo okolja, okoljska psihologija, regionalna geografija, humana ekologija

Ostale dejavnosti
- predsednica organizacijskega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi
- članica organizacijskega odbora simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj
- sourednica knjižne zbirke Regionalni razvoj

Izbrane predstavitve in predavanja
- Kakovostni vodni viri so nam dostopni v naši neposredni bližini. Predavanje na Usposabljanju za vodnika interpretatorja, Ljubljana, 26. 10. 2018.
- Vloga psiholoških in socialnih dejavnikov pri okoljski ozaveščenosti in vedenju v zvezi s pitno vodo. Predavanje na Drugem slovenskem kongresu o vodah 2017, Podčetrtek, 20. 4.
- Primeri skupnostnega upravljanja s pitno vodo v Sloveniji. Predavanje na Drugem slovenskem kongresu o vodah 2017, Podčetrtek, 20. 4. 2017 (soavtorji P. Pipan, M. Šmid Hribar in M. Urbanc).
- Visualising the invisible life of waste. Predavanje v okviru konference Material culture: How things make people, Ljubljana, 27.–28. 9. 2017 (soavtor D. Podjed).
- Delavnica Triglavski ledenik. Vodenje delavnice Triglavski ledenik, Kredarica in Triglavski podi, 27.–31. 8. 2017 (sovodje: P. Kumer, M. Pavšek, A. Smrekar in M. Šmid Hribar).
- Joint Manual on stakeholder involvement in managing of urban green spaces. Predavanje na konferenci Global green destinations day, Ljubljana, Slovenija, 27. 9. 2016 (soavtor A. Smrekar).
- The Role of Social and Psychological factors in Developing Environmental Awareness and Changing Environmental Behaviour. Predavanje na mednarodni konferenci Association of American Geographers' Annual Meeting, Chicago, Združene države Amerike, 24. 4. 2015
- The Role of Social and Psychological factors in Developing Environmental Awareness and Changing Environmental Behaviour. Predavanje na mednarodni konferenci projektov BIOMOT in BESAFE: Motivations and arguments to act for biodiversity, Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija, 10. 6. 2015
- Segmentation of consumers with regard to environmental issues. Predavanje na Mednarodni konferenci hrvaškega geografskega društva, Trogir, Hrvaška, 30. 9. 2015
- Watershed approach in managing of coastal wetlands in Istria, Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci EUROGEO Conference. Geography: linking tradition and future. Bruges, Belgija, 9–11.5. 2013 (soavtorica Mateja Breg Valjavec).
- Upravljanje zavarovanih in/ali vodozbirnih območij obmorskih mokrišč Sečoveljske soline, Strunjanske soline in Škocjanski zatok. Predavanje na simpoziju Slovenski regionalni dnevi 2011, Lipica, 27.–28. 10.2011 (soavtorica Mateja Breg Valjevec).
- Changing behavior via community approach. Predstavitev projektnega predloga na prvi poletni šoli okoljske psihologije First Step, Groningen, 13.–18. 7. 2009.

Izbrane publikacije

Scopelliti, M., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2018: What makes you a 'hero' for nature?: socio-psychological profiling of leaders committed to nature and biodiversity protection across seven EU countries. Journal of environmental planning and management, 61(5-6).
Van Den Born, R. J. G., Arts, B., Admiraal, J., Beringer, A., Knights, P., Molinario, E., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Soethe, N., et al. 2018: The missing pillar : eudemonic values in the justification of nature conservation. Journal of environmental planning and management, 61(5-6).
Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont, 9.
Admiraal, J., Van Den Born, R. J. G., Beringer, A., Bonaiuto, F., Cicero, L., Hiedanpää, J., Knights, P., Knippenberg, L. W. J., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2017: Motivations for committed nature conservation action in Europe. Environmental conservation, 44(2).
Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2017: From words to action : improving drinking water behaviour in the urban environment. Geographia Polonica, 90 (3).
Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2016: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica, 56(2).
Polajnar Horvat, K. 2016: Segmentation of the inhabitants of Ljubljana with regard to environmental issues. Hrvatski geografski glasnik, 1(78).
Polajnar Horvat, K., Drofenik, U. 2015: Opportunities for developing mountain biking in the municipality of Bohinj. Acta geographica Slovenica, 55(2).
Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2015: Validity of personal and online Veljavnost osebnega in spletnega interviewing in geographical research. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede, 87(2).
Polajnar Horvat, K., Kladnik, D., Smrekar, A. 2015: Environmentally friendly behavior. Georitem 26.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (aplikativni projekt • 1. november 201831. oktober 2021)

Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov (ciljni raziskovalni projekt • 1. april 201830. september 2019)

UGB - Mestne zelene površine - Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje (INTERREG • 1. junij 201630. maj 2019)

Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (INTERREG • 1. november 201630. april 2019)

Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini (INTERREG • 1. september 201729. februar 2020)

Metodologija za interpretacijo slikovnega gradiva kot rezultat participativnega procesa pobude »Narišimo obalno cesto« (aplikativni projekt • 1. oktober 20181. december 2018)

BIOMOT (mednarodni raziskovalni projekt • 1 september 201131 avgust 2015)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

10.000 doktorica znanosti Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, 2015