Telefon:
+386 1 4706 545
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
Doktorat iz varstva okolja, Univerza v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja
varstvo okolja, okoljska psihologija, regionalna geografija, humana ekologija

Ostale dejavnosti
- predsednica organizacijskega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi
- članica organizacijskega odbora simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj
- sourednica knjižne zbirke Regionalni razvoj

Izbrane predstavitve in predavanja

- The role of establishing an environmental interpretitative polygon of natural and cultural heritage as a tool for sustainable management of tourism destinations. Predstavitev na konferenci Education and development conference, Bangkok, Tajska, 6. 3. 2019 (soavtor A. Smrekar). 
- Invisible life of food waste. Predstavitev na konferenci Hidden Geographies, Ljubljana, Slovenija, 30. 8. 2019 (soavtor: D. Podjed). 
- Measuring of restorative characteristics of urban green spaces with different natural assets: Case study of Ljubljana. Predstavitev na konferenci EUGEO 2019, Galway, Irska, 16. 5. (soavtorja A. Smrekar, J. Tiran). 
- Invisible life of food waste. Predstavitev na simpoziju Spreminjanje trajnosti. Ljubljana, Slovenija. 20. 9. (soavtor D. Podjed).
- Ujeta voda, ki omogoča življenje. Predstavitev v okviru usposabljanja za pisca interpretatorja v okviru organizacije Interpret Europe. Ljubljana, Slovenija. 13. 6. 2019.
- Kakovostni vodni viri so nam dostopni v naši neposredni bližini. Predavanje na Usposabljanju za vodnika interpretatorja, Ljubljana, 26. 10. 2018.
- Vloga psiholoških in socialnih dejavnikov pri okoljski ozaveščenosti in vedenju v zvezi s pitno vodo. Predavanje na Drugem slovenskem kongresu o vodah 2017, Podčetrtek, 20. 4.
- Primeri skupnostnega upravljanja s pitno vodo v Sloveniji. Predavanje na Drugem slovenskem kongresu o vodah 2017, Podčetrtek, 20. 4. 2017 (soavtorji P. Pipan, M. Šmid Hribar in M. Urbanc).
- Visualising the invisible life of waste. Predavanje v okviru konference Material culture: How things make people, Ljubljana, 27.–28. 9. 2017 (soavtor D. Podjed).
- Delavnica Triglavski ledenik. Vodenje delavnice Triglavski ledenik, Kredarica in Triglavski podi, 27.–31. 8. 2017 (sovodje: P. Kumer, M. Pavšek, A. Smrekar in M. Šmid Hribar).
- Joint Manual on stakeholder involvement in managing of urban green spaces. Predavanje na konferenci Global green destinations day, Ljubljana, Slovenija, 27. 9. 2016 (soavtor A. Smrekar).
- The Role of Social and Psychological factors in Developing Environmental Awareness and Changing Environmental Behaviour. Predavanje na mednarodni konferenci Association of American Geographers' Annual Meeting, Chicago, Združene države Amerike, 24. 4. 2015
- The Role of Social and Psychological factors in Developing Environmental Awareness and Changing Environmental Behaviour. Predavanje na mednarodni konferenci projektov BIOMOT in BESAFE: Motivations and arguments to act for biodiversity, Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija, 10. 6. 2015
- Segmentation of consumers with regard to environmental issues. Predavanje na Mednarodni konferenci hrvaškega geografskega društva, Trogir, Hrvaška, 30. 9. 2015
- Watershed approach in managing of coastal wetlands in Istria, Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci EUROGEO Conference. Geography: linking tradition and future. Bruges, Belgija, 9–11.5. 2013 (soavtorica Mateja Breg Valjavec).
- Upravljanje zavarovanih in/ali vodozbirnih območij obmorskih mokrišč Sečoveljske soline, Strunjanske soline in Škocjanski zatok. Predavanje na simpoziju Slovenski regionalni dnevi 2011, Lipica, 27.–28. 10.2011 (soavtorica Mateja Breg Valjevec).
- Changing behavior via community approach. Predstavitev projektnega predloga na prvi poletni šoli okoljske psihologije First Step, Groningen, 13.–18. 7. 2009.

Izbrane publikacije

 

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (aplikativni projekt • 1. november 201831. oktober 2021)

Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov (ciljni raziskovalni projekt • 1. april 201830. september 2019)

UGB - Mestne zelene površine - Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje (INTERREG • 1. junij 201630. maj 2019)

Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (INTERREG • 1. november 201630. april 2019)

Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini (INTERREG • 1. september 201729. februar 2020)

Metodologija za interpretacijo slikovnega gradiva kot rezultat participativnega procesa pobude »Narišimo obalno cesto« (aplikativni projekt • 1. oktober 20181. december 2018)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

10.000 doktorica znanosti Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, 2015