Dr. Katarina Polajnar Horvat


+386 1 4706 545

katarina.polajnar@zrc-sazu.siIzobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
Doktorat iz varstva okolja, Univerza v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja
varstvo okolja, okoljska psihologija, regionalna geografija, humana ekologija

Ostale dejavnosti
- predsednica organizacijskega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi
- članica organizacijskega odbora simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj
- sourednica knjižne zbirke Regionalni razvoj

Izbrane predstavitve in predavanja

- The role of establishing an environmental interpretitative polygon of natural and cultural heritage as a tool for sustainable management of tourism destinations. Predstavitev na konferenci Education and development conference, Bangkok, Tajska, 6. 3. 2019 (soavtor A. Smrekar). 
- Invisible life of food waste. Predstavitev na konferenci Hidden Geographies, Ljubljana, Slovenija, 30. 8. 2019 (soavtor: D. Podjed). 
- Measuring of restorative characteristics of urban green spaces with different natural assets: Case study of Ljubljana. Predstavitev na konferenci EUGEO 2019, Galway, Irska, 16. 5. (soavtorja A. Smrekar, J. Tiran). 
- Invisible life of food waste. Predstavitev na simpoziju Spreminjanje trajnosti. Ljubljana, Slovenija. 20. 9. (soavtor D. Podjed).
- Ujeta voda, ki omogoča življenje. Predstavitev v okviru usposabljanja za pisca interpretatorja v okviru organizacije Interpret Europe. Ljubljana, Slovenija. 13. 6. 2019.
- Kakovostni vodni viri so nam dostopni v naši neposredni bližini. Predavanje na Usposabljanju za vodnika interpretatorja, Ljubljana, 26. 10. 2018.
- Vloga psiholoških in socialnih dejavnikov pri okoljski ozaveščenosti in vedenju v zvezi s pitno vodo. Predavanje na Drugem slovenskem kongresu o vodah 2017, Podčetrtek, 20. 4.
- Primeri skupnostnega upravljanja s pitno vodo v Sloveniji. Predavanje na Drugem slovenskem kongresu o vodah 2017, Podčetrtek, 20. 4. 2017 (soavtorji P. Pipan, M. Šmid Hribar in M. Urbanc).
- Visualising the invisible life of waste. Predavanje v okviru konference Material culture: How things make people, Ljubljana, 27.–28. 9. 2017 (soavtor D. Podjed).
- Delavnica Triglavski ledenik. Vodenje delavnice Triglavski ledenik, Kredarica in Triglavski podi, 27.–31. 8. 2017 (sovodje: P. Kumer, M. Pavšek, A. Smrekar in M. Šmid Hribar).
- Joint Manual on stakeholder involvement in managing of urban green spaces. Predavanje na konferenci Global green destinations day, Ljubljana, Slovenija, 27. 9. 2016 (soavtor A. Smrekar).
- The Role of Social and Psychological factors in Developing Environmental Awareness and Changing Environmental Behaviour. Predavanje na mednarodni konferenci Association of American Geographers' Annual Meeting, Chicago, Združene države Amerike, 24. 4. 2015
- The Role of Social and Psychological factors in Developing Environmental Awareness and Changing Environmental Behaviour. Predavanje na mednarodni konferenci projektov BIOMOT in BESAFE: Motivations and arguments to act for biodiversity, Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija, 10. 6. 2015
- Segmentation of consumers with regard to environmental issues. Predavanje na Mednarodni konferenci hrvaškega geografskega društva, Trogir, Hrvaška, 30. 9. 2015
- Watershed approach in managing of coastal wetlands in Istria, Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci EUROGEO Conference. Geography: linking tradition and future. Bruges, Belgija, 9–11.5. 2013 (soavtorica Mateja Breg Valjavec).
- Upravljanje zavarovanih in/ali vodozbirnih območij obmorskih mokrišč Sečoveljske soline, Strunjanske soline in Škocjanski zatok. Predavanje na simpoziju Slovenski regionalni dnevi 2011, Lipica, 27.–28. 10.2011 (soavtorica Mateja Breg Valjevec).
- Changing behavior via community approach. Predstavitev projektnega predloga na prvi poletni šoli okoljske psihologije First Step, Groningen, 13.–18. 7. 2009.

10.000 doktorica znanosti Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, 2015

 

 

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Vrtičkarstvo v Ljubljani (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2006 - 30. junij 2008)
Okoljsko poročilo za Načrt ureditve Kobilarne Lipica (aplikativni • 07. februar 2008 - 15. november 2008)
Azbestni odpadki v Ljubljani (aplikativni • 03. november 2009 - 25. november 2009)
INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja (aplikativni • 01. januar 2009 - 30. junij 2012)
Izdelava ocene obremenjenosti gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (aplikativni • 28. julij 2009 - 15. september 2010)
BIOMOT - MOTivacijski potencial ekosistemskih storitev in alternativni načini za izražanje vrednosti BIOtske raznovrstnosti (mednarodni_raziskovalni • 01. september 2011 - 31. avgust 2015)
Metodologija za interpretacijo slikovnega gradiva kot rezultat participativnega procesa pobude »Narišimo obalno cesto« (aplikativni • 01. oktober 2018 - 01. december 2018)
Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini (interreg • 01. september 2017 - 29. februar 2020)
WETNET - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (interreg • 01. november 2016 - 30. april 2019)
UGB - Mestne zelene površine - Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje (interreg • 01. junij 2016 - 30. maj 2019)
Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. april 2018 - 30. september 2019)
Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (aplikativni • 01. november 2018 - 31. oktober 2021)