Telefon:
+386 1 200 27 13
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
Doktorat iz varstva okolja, Univerza v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja
varstvo okolja, okoljska psihologija, regionalna geografija, humana ekologija

Ostale dejavnosti
članica organizacijskega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi

Izbrane predstavitve in predavanja
- Watershed approach in managing of coastal wetlands in Istria, Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci EUROGEO Conference. Geography: linking tradition and future. Bruges, Belgija, 9–11.5. 2013 (soavtorica Mateja Breg Valjavec).
- Upravljanje zavarovanih in/ali vodozbirnih območij obmorskih mokrišč Sečoveljske soline, Strunjanske soline in Škocjanski zatok. Predavanje na simpoziju Slovenski regionalni dnevi 2011, Lipica, 27.–28. 10.2011 (soavtorica Mateja Breg Valjevec).
- Changing behavior via community approach. Predstavitev projektnega predloga na prvi poletni šoli okoljske psihologije First Step, Groningen, 13.–18. 7. 2009.
- Slovenia's Triglav glacier as an indicator of climate change. Prispevek in poster na mednarodni evropski konferenci Global environmental change: Challenges to science and society in southeastern Europe, Sofija, 19–21. 5. 2008.
- Conservation education and environmental awareness. Prispevek in poster na mednarodni evropski okoljski konferenci Bridging the gap 2008: responding to environmental change: from words to deeds, Portorož, 14–16. 5. 2008.

Izbrane publikacije

- Polajnar Horvat, K. 2014: Vloga socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega vedenja. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
- Polajnar Horvat, K. 2012: Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja. Geografski vestnik 84/2.
- Polajnar Horvat, K., Breg Valjavec, M. 2011: Upravljanje zavarovanih in-ali vodozbirnih območij obmorskih mokrišč Sečoveljske soline, Strunjanske soline in Škocjanski zatok. V: Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Ljubljana.
- Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2010: Slovenia′s Triglav glacier as an indicator of climate change. Bulgarian journal of meteorology and hydrology, 15/1.
- Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2010: Turizem na kmetijah kot priložnost za razvoj trajnostno naravnane turistične dejavnosti v Občini Idrija. V: Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija. Ljubljana.
- Polajnar Horvat, K. 2009: Razvoj okoljske miselnosti v Sloveniji. Geografski vestnik 81/2.
- Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2009: Primeri vrtičkarstva iz tujine. V: Vrtičkarstvo v Ljubljani, Geografija Slovenije 21. Ljubljana.
- Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2009: Znanja, ozaveščenost in odnos vrtičkarjev do okolja. V: Vrtičkarstvo v Ljubljani, Geografija Slovenije 21. Ljubljana.
- Polajnar,K. 2008: Public awareness of wetlands and their conservation. Acta geographica Slovenica 48/1.
- Polajnar Horvat, K. 2007: Odnosi prebivalcev do ramsarskih lokalitet. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

BIOMOT (mednarodni raziskovalni projekt • 1 september 201131 avgust 2015)

INCOME (1. januar 200930. junij 2012)

Krajinski park Rožnik (aplikativni projekt • 28. julij 200915. september 2010)

Ostali projekti >>