Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas
Kratica:
TUNE UP
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. november 2019–30. junij 2022
Opis

TUNE UP je projekt z več moduli, ki se sooča s potrebo po strateškem in participativnem pristopu pri upravljanju sredozemskih morskih območij in zaščiti biotske raznovrstnosti s pomočjo orodja za upravljanje različnih deležnikov / upravljanja na več ravneh. TUNE UP projekt temelji na rezultatih WETNET projekta mehanizma Interreg Mediteran, pri čemer izkorišča prožnost in izvedljivost metodologije sporazuma o rekah in mokriščih, ki jo nadalje razvija v okviru upravljanja morskih zavarovanih območij in tako oceni njeno učinkovitost z oblikovanjem in izvajanjem 11 pogodb o morskih zavarovanih območjih.

Pristop TUNE UP temelji na navpični in vodoravni podrejenosti, s čimer dosežemo usklajenost med vključenimi deležniki na vseh ravneh ter vključitev financiranja, virov in načrtov. Projekt zagotavlja večjo usklajenost med zainteresiranimi deležniki in nosilci odločanja, omejuje porast medsebojnih konfliktov med varstvenimi in ekonomskimi interesi ter izboljšuje cilj varstva biotske raznovrstnosti. Tako se projekt sooča z doseganjem naslednjih rezultatov:
1. Močnejše, usklajeno in proaktivno vključevanje ključnih deležnikov v upravljanje morskih zavarovanih območij.
2. Izboljšanje učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij z vključevanjem različnih orodij upravljanja na več ravneh v instrumente nacionalne in regionalne politike.
3. Intenzivnejše nadnacionalno sodelovanje in povezovanje med morskimi zavarovanimi območji. Partnerstvo vključuje različne vrste deležnikov, ki delujejo v upravljanju morskih zavarovanih območij, s tem TUNE UP projekt zagotavlja visoko prenosljivost glavnih rezultatov v druge države.

 

Dokumenti:

- prvi novičnik projekta

 

Ključne povezave