TUNE UP - Spodbujanje večnivojskega upravljanja za uravnavanje ohranjanja biotske raznovrstnosti na morskih območjih

Opis

TUNE UP je projekt z več moduli, ki se sooča s potrebo po strateškem in participativnem pristopu pri upravljanju sredozemskih morskih območij in zaščiti biotske raznovrstnosti s pomočjo orodja za upravljanje različnih deležnikov / upravljanja na več ravneh. TUNE UP projekt temelji na rezultatih WETNET projekta mehanizma Interreg Mediteran, pri čemer izkorišča prožnost in izvedljivost metodologije sporazuma o rekah in mokriščih, ki jo nadalje razvija v okviru upravljanja morskih zavarovanih območij in tako oceni njeno učinkovitost z oblikovanjem in izvajanjem 11 pogodb o morskih zavarovanih območjih.


Pristop TUNE UP temelji na navpični in vodoravni podrejenosti, s čimer dosežemo usklajenost med vključenimi deležniki na vseh ravneh ter vključitev financiranja, virov in načrtov. Projekt zagotavlja večjo usklajenost med zainteresiranimi deležniki in nosilci odločanja, omejuje porast medsebojnih konfliktov med varstvenimi in ekonomskimi interesi ter izboljšuje cilj varstva biotske raznovrstnosti. Tako se projekt sooča z doseganjem naslednjih rezultatov:
1. Močnejše, usklajeno in proaktivno vključevanje ključnih deležnikov v upravljanje morskih zavarovanih območij.
2. Izboljšanje učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij z vključevanjem različnih orodij upravljanja na več ravneh v instrumente nacionalne in regionalne politike.
3. Intenzivnejše nadnacionalno sodelovanje in povezovanje med morskimi zavarovanimi območji. Partnerstvo vključuje različne vrste deležnikov, ki delujejo v upravljanju morskih zavarovanih območij, s tem TUNE UP projekt zagotavlja visoko prenosljivost glavnih rezultatov v druge države.

 

Dokumenti:

- prvi novičnik projekta

- drugi novičnik projekta

- tretji novičnik projekta

- četrti novičnik projekta

- peti novičnik projekta

 

 


Ključne povezave

Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
morska zavarovana območja
sodelovanje z deležniki
participativno načrtovanje
upravljanje mokrišč
biotska raznovrstnost
ohranjanje mokrišč