Telefon:
+386 1 470 65 58
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012
Erasmus študijska praksa na instituciji Polytech'Nice – Sophia, Université de Nice – Sophia Antipolis, Francija
Študent podiplomskega študijskega programa 3. stopnje – Geografija, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Raziskovalna področja
geomorfologija, krasoslovje, speleologija, glaciologija, geografija naravnih nesreč, kartografija, varstvo okolja

Ostale dejavnosti
- član Društva mladih geografov Slovenije (2006–2007)
- član Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki (2007–2009)
- ustanovni član Jamarskega kluba Brežice (2008–)
- tajnik Jamarskega kluba Brežice (2010–)
- član Geomorfološkega društva Slovenije (2010–)
- organizator in vodja jamarskih odprav Zverinjačke rupe (2010–)
- član lokalnega štaba civilne zaščite – Občina Krško (2010–2014)
- član Speleološkega kluba Samobor (2011–2012)
- član organizacijskega komiteja Jamarske zveze Slovenije za predkongresne ekskurzije v okviru 16. ICS v Brnu (2011–2013)
- sourednik Atlasa Slovenije za osnovne in srednje šole (2012–2013)
- član ekipe prve pomoči Civilne zaščite Brežice (2013)
- član predsedstva Jamarske zveze Slovenije (2013–)
- vodja Službe za varstvo jam pri JZS (2013–)
- član uredniškega odbora revije Naše jame (2014–)
- član uredniškega odbora revije Jamar (2014–)
- član Britanskega društva za geomorfologijo (British Society for Geomorphology) (2015–)
- član uredniškega odbora zbornika Land degradation in a complex environment : challenges of land management at the contact of four major European geographical units (2016)
- tajnik Geomorfološkega društva Slovenije (2016–)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Naravne nesreče v Sloveniji (2017–)
- namestnik vodje Jamarske reševalne službe RC Novo mesto (2017–)
- inštruktor jamarstva pri Jamarski zvezi Slovenije (2017–)
- član enote za hitro posredovanje SI-CAVESAR EU Modex – Mehanizem civilne zaščite EU (2018–)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Presence of gases in karst caves as a source of threats to people: examples from Slovenia. Predavanje na konferenci Natural Hazards 2018. Novi Sad, Srbija, 6. 10. 2018
- The assessment of cave pollution in Slovenia. Predavanje na konferenci EuroSpeleo 2018. Ebensee, Avstrija, 24. 8. 2018
- Triglavsko podzemlje. Predavanje na posvetu ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav. Mojstrana, Slovenija, 9. 6. 2018
- Landscape diversity and geoheritage of Slovenia. Predavanje na konferenci Geobalcanica 2018. Ohrid, Makedonija, 15. 5. 2018.
- The problem of cave pollution in Kras Plateau, Slovenia. Predavanje na mednarodnem posvetu SOS Proteus. Matavun, Slovenija, 14. 4. 2018
- Damage caused by landslides and other natural disasters in Slovenia between 1991 and 2008. Predavanje na simpoziju ReSyLAB 2017. Ljubljana, Slovenija, 11. 10. 2017
- Cave tourism in Slovenia: on the edge between mass tourism and geoheritage protection. Predavanje na konferenci GEOTRENDS. Wrocław, Poljska, 21. 9. 2017
- From rocky bareland to green landscape – transformations of Kras in Slovenia. Predavanje v okviru Mednarodne delavnice »Integrated Control on Rocky Desertification, Carbon Cycle and Sink in Karst System. Guilin, Kitajska, 25. 11. 2016
- Geoheritage assessment of relief forms in a modern city: the case of Ljubljana. Predavanje na Mednarodni delavnici o urbani geomorfološki dediščini. Rim, Italija, 28. 10. 2016
- Speleološka istraživanja dubokog krša na području Lovćena, Crna Gora. Vabljeno predavanje na Univerzi v Novem Sadu. Novi Sad, Srbija, 31. 5. 2016

Izbrane publikacije

- Tičar, J., Tomić, N., Breg Valjavec, M., Zorn, M., Marković, S.-B., Gavrilov, M.-B. 2018: Speleotourism in Slovenia: balancing between mass tourism and geoheritage protection. Open Geosciences 10-1.
- Tičar, J., Komac, B., Zorn, M., Ferk, M., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: From urban geodiversity to geoheritage: the case of Ljubljana (Slovenia). Questiones Geographicae 36-3.
- Tičar, J., Geomorfološke značilnosti izbranih zatrepnih dolin v Sloveniji. Geografski vestnik 87-1.   
- Tičar, J., Čekada M. 2018: Natančnost določanja lege naravnih vrednot v Sloveniji na primeru kraških jam. Pokrajina v visoki ločljivosti.   
- Tičar, J., Perko, D., Volk Bahun, M. 2018: Geodediščina in pokrajinska raznolikost Slovenije. Pokrajina v visoki ločljivosti.   
- Stepišnik, U., Žebre, M., Tičar, J., Lipar, M., Ferk, M., Kodelja, B., Klemenčič, I. 2010: Obseg pleistocenske poledenitve na Lovćenu v Črni gori. Geografski vestnik 82-1.   
- Tičar, J, Ribeiro, D. The problematics of cave pollution in Bela Krajina. Natura Sloveniae 19-1.   
- Tičar, J., Lipar, M., Zorn, M., Kozamernik, E. 2018: Triglavsko podzemlje. Triglav 240.   
- Komac, B., Tičar, J., Zorn, M. 2016: Zgodovina revije Ujma. Ujma 30. 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Priznanja in nagrade

Priznanje za odlično diplomsko delo, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 • Priznanje »Excellent trainee«, International Training Course on Integrated Control on Rocky Desertification, Carbon Cycle and Sink in Karst System, Guilin, Kitajska, 2016