Dr. Jure Tičar


+386 1 470 65 58

jure.ticar@zrc-sazu.si
Izobrazba

 • Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012
 • Erasmus študijska praksa na instituciji Polytech'Nice – Sophia, Université de Nice – Sophia Antipolis, Francija
 • Doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, 2021

Raziskovalna področja
geomorfologija, krasoslovje, speleologija, glaciologija, geografija naravnih nesreč, kartografija, varstvo okolja

Ostale dejavnosti
 • član Evropske komisije za varstvo jam pri Evropski speleološki zvezi (2019–)
 • član Jamarskega kluba Novo mesto (2021–)
 • član Jamarskega kluba Brežice (2010–)
 • član Geomorfološkega društva Slovenije (2010–)
 • organizator in vodja jamarskih odprav Zverinjačke rupe (2010–)
 • član predsedstva Jamarske zveze Slovenije (2013–)
 • vodja Službe za varstvo jam pri Jamarski zvezi Slovenije (2013–)
 • član uredniškega odbora revije Jamar (2014–)
 • član uredniškega odbora revije Naše jame (2014–)
 • operativni jamarski reševalec pri Jamarski reševalni službi (2016–)
 • odgovorni urednik revije Naše jame (2020–)
 • član uredniškega odbora knjižne zbirke Naravne nesreče v Sloveniji (2017–)
 • inštruktor jamarstva pri Jamarski zvezi Slovenije (2017–)
 • član enote za hitro posredovanje SI-CAVESAR EU Modex – Mehanizem civilne zaščite EU (2018–)
Izbrane predstavitve in predavanja
 • Advanced approach in evaluating the cave pollution in Slovenia. Predavanje na konferenci conference 28. Mednarodna krasoslovna šola “Klasični kras”: Regionalno krasoslovje – splošni in lokalni vidiki, Postojna, Slovenija, 14. 6. 2021.
 • Naravne vrednote kot odlagališča odpadkov: onesnaženost podzemnih jam v Sloveniji. Predavanje na posvetu V preteklosti onesnažena območja: kako naprej? Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija, 12. 4. 2019
 • Presence of gases in karst caves as a source of threats to people: examples from Slovenia. Predavanje na konferenci Natural Hazards 2018. Novi Sad, Srbija, 6. 10. 2018
 • The assessment of cave pollution in Slovenia. Predavanje na konferenci EuroSpeleo 2018. Ebensee, Avstrija, 24. 8. 2018
 • Landscape diversity and geoheritage of Slovenia. Predavanje na konferenci Geobalcanica 2018. Ohrid, Makedonija, 15. 5. 2018.
 • The problem of cave pollution in Kras Plateau, Slovenia. Predavanje na mednarodnem posvetu SOS Proteus. Matavun, Slovenija, 14. 4. 2018
 • Cave tourism in Slovenia: on the edge between mass tourism and geoheritage protection. Predavanje na konferenci GEOTRENDS. Wrocław, Poljska, 21. 9. 2017
 • From rocky bareland to green landscape – transformations of Kras in Slovenia. Predavanje v okviru Mednarodne delavnice »Integrated Control on Rocky Desertification, Carbon Cycle and Sink in Karst System. Guilin, Kitajska, 25. 11. 2016
 • Geoheritage assessment of relief forms in a modern city: the case of Ljubljana. Predavanje na Mednarodni delavnici o urbani geomorfološki dediščini. Rim, Italija, 28. 10. 2016
 • Speleološka istraživanja dubokog krša na području Lovćena, Crna Gora. Vabljeno predavanje na Univerzi v Novem Sadu. Novi Sad, Srbija, 31. 5. 2016
   
Srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved, 2021
Pohvala Zveze geografov Slovenije, 2022
Priznanje Raziskovalne skupine Planinske zveze Slovenije za doktorsko delo, 2021
Priznanje »Excellent trainee«, International Training Course on Integrated Control on Rocky Desertification, Carbon Cycle and Sink in Karst System, Guilin, Kitajska, 2016
Priznanje za odlično diplomsko delo, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Raziskave za opredelitev onesnaženosti podzemnih jam na ravni Slovenije, njihovo prednostno sanacijo ter monitoring stanja jam (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2021 - 31. marec 2024)
Novi indikatorji klimatskih sprememb v stalagmitih v Sloveniji (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Koncept soodvisnosti v krasu: povezanost vrtač in jam z vidika antropogenih vplivov (01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Upravljanje lavinske nevarnosti s pomočjo klasifikacije reliefa (raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini (interreg • 01. september 2017 - 29. februar 2020)
SHAPETOURISM - Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti (interreg • 01. november 2016 - 28. februar 2018)
Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini (interreg • 01. september 2017 - 29. februar 2020)
Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije (mednarodni_raziskovalni • 01. november 2017 - 31. oktober 2020)
TUNE UP - Spodbujanje večnivojskega upravljanja za uravnavanje ohranjanja biotske raznovrstnosti na morskih območjih (interreg • 01. november 2019 - 30. junij 2022)