Telefon:
+386 1 470 63 51
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012
Erasmus študijska praksa na instituciji Polytech'Nice – Sophia, Université de Nice – Sophia Antipolis, Francija
Študent podiplomskega študijskega programa 3. stopnje – Geografija, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Raziskovalna področja
geomorfologija, krasoslovje, speleologija, glaciologija, geografija naravnih nesreč, kartografija, varstvo okolja

Ostale dejavnosti
- član Društva mladih geografov Slovenije (2006–2007)
- član Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki (2007–2009)
- ustanovni član Jamarskega kluba Brežice (2008–)
- tajnik Jamarskega kluba Brežice (2010–)
- član Geomorfološkega društva Slovenije (2010–)
- organizator in vodja jamarskih odprav Zverinjačke rupe (2010–)
- član lokalnega štaba civilne zaščite – Občina Krško (2010–2014)
- član Speleološkega kluba Samobor (2011–2012)
- član organizacijskega komiteja Jamarske zveze Slovenije za predkongresne ekskurzije v okviru 16. ICS v Brnu (2011–2013)
- sourednik Atlasa Slovenije za osnovne in srednje šole (2012–2013)
- član ekipe prve pomoči Civilne zaščite Brežice (2013)
- član predsedstva Jamarske zveze Slovenije (2013–)
- vodja Službe za varstvo jam pri JZS (2013–)
- član uredniškega odbora revije Naše jame (2014–)

Izbrane predstavitve in predavanja
-
Kataster jam JZS. Predstavitev delovanja Katastra jam v okviru mednarodnega (SLO-HR) projekta KUP v Puli, Pula , 7. 7. 2011
- Regionalno geografske značilnosti Severnega otoka Nove Zelandije. Vabljeno predavanje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 20. 4. 2012 in 15. 5. 2013
- Geomorphological characteristics of pocket valleys in Slovenia and France, Predstavitev posterja v okviru 21. Mednarodne krasoslovne šole na IZRK ZRC SAZU, Postojna, 10. 6. 2013
- Geološke in geomorfološke značilnosti pokrajine (Posavje). Vabljeno predavanje v okviru Poletnega seminarja za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, Dvorce, 27. 8. 2013
- Novejše speleološke raziskave v Jami nad Dolinskim jarkom. Predstavitev posterja v okviru Zborovanja slovenskih geomorfologov, Livške ravne, 30. 5. 2014
- Predstavitev fizičnogeografskih vsebin skozi novi Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole. Predavanje v okviru Zborovanja slovenskih geomorfologov, Livške ravne, 31. 5. 2014
- Varovanje geomorfološke dediščine na primeru Jame na Grohotih. Predavanje v okviru Zborovanja slovenskih geomorfologov, Livške ravne, 31. 5. 2014
- O Atlasih: Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole. Soudeleženec predavanja v okviru Geografskih večerov LGD, Ljubljana, 9. 9. 2014
- Geološke in geomorfološke značilnosti pokrajine (Posavje). Vabljeno predavanje v okviru Seminarja slovenskega jezika in kulture za dvojezične učitelje iz avstrijske Koroške, Čatež, 26. 9. 2014
- Speleološka ekspedicija Zverinjačke rupe 2010 i 2014. Vabljeno predavanje v okviru Skupa speleologa Hrvatske, Lepoglava, 22. 11. 2014

 

 

Izbrane publikacije
  • Blatnik, M., Dovečar, M., Drole, T., Ortar, J., Pelcar, S., Pučko, S., Tičar, J., Žebre, M. 2009: Primeri uporabe mehkih množic pri opredeljevanju dejavnikov v geoinformacijski podpori odločanju. Študentski raziskovalni projekt, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
  • Stepišnik, U., Žebre, M., Tičar, J., Lipar, M., Ferk, M., Kodelja, B., Klemenčič, I. 2010: Obseg pleistocenske poledenitve na Lovćenu v Črni Gori. Geografski vestnik 82-1. Ljubljana.(pdf)
  • Tičar, J. (ed.) 2011: Mednarodna jamarska odprava Zverinjačke rupe 2010. Brežice
  • Tičar, J. 2012: Geomorfološke značilnosti zatrepnih dolin v Sloveniji in Franciji. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.(pdf)
  • Natek, K., Potočnik Slavič, I., Ogrin D., Tičar, J., Stankovič., M. (ed.) 2014: Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole. Ljubljana.(link)
  • Mihevc, A., Lajovic, A., Ferk, M., Tičar, J. 2013: Unfinished railway tunnel and bunker at Godovič. Proceedings of the 16th International Congress of Speleology. Brno.(pdf)
  • Tičar, J. 2013: Geomorphological characteristics of pocket valleys in Slovenia and France. 21. Mednarodna krasoslovna šola: Hipogena speleogeneza (med teorijo in resničnostjo…). Postojna.(pdf)
  • Tičar, J. 2014: Novejše speleološke raziskave v Jami nad Dolinskim jarkom. Ekskurzije in povzetki / 3. Zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne. Ljubljana.(pdf)
  • Tičar, J. 2014: Varovanje geomorfološke dediščine na primeru Jame na Grohotih. Ekskurzije in povzetki / 3. Zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne. Ljubljana.(pdf)
  • Natek K., Tičar J. 2014: Predstavitev fizičnogeografskih vsebin skozi novi Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole. Ekskurzije in povzetki / 3. Zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne. Ljubljana.(pdf)

 

Priznanja in nagrade

Priznanje za odlično diplomsko delo, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013