Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja
Kratica:
INCOME
Sodelavci:
, , ,
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2009–30. junij 2012
Opis

Projekt je namenjen vzpostavitvi učinkovitega upravljanja onesnaženih vodonosnikov. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja. Vzorčni območji Ljubljansko polje in Ljubljansko barje predstavljata najpomembnejše vodne vire glavnega mesta Slovenije in njegove okolice. Dolgoročni cilj je ohraniti kakovost vodnih virov za prihodnje generacije. Prispevek Geografskega inštituta Antona Melika je vzpostavitev in ovrednotenje prostorsko-informacijskega registra aktivnih in potencialnih okoljskih bremen, vidnih, kakor tudi skritih pod površjem. Na podlagi rezultatov bomo opredelili optimalen način trajnostne sanacije in načrtovali prihodnjo rabo prostora. Pripravili bomo vprašalnik in na reprezentativnem vzorcu poskušali ugotoviti zavest ljudi o podzemni vodi kot naravnem viru pitne vode. Rezultati anketiranja bodo podlaga za usmeritev v nadaljnje informiranje, izobraževanje in ozaveščanje posameznih javnosti. Poleg tega smo zadolženi za informiranje in obveščanje javnosti s strokovnimi prispevki o pomembnosti sanacije obstoječih okoljskih bremen in preprečevanju nadaljnjega onesnaževanja preučevanega območja.

  

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o.. Ljubljana • Geološki zavod Slovenije, Ljubljana • Geo-log GmbH, Braunschweig • Technische Universität Darmstadt, Darmstadt • Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana

Finančni vir

Evropska komisija, Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor

Ključne besede

vodonosnik • onesnaženje • breme • sanacija • Ljubljana