Dr. Jernej Tiran


+386 1 4706 543

jernej.tiran@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2010
doktorat znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja
politična geografija, promet in mobilnost, urbana geografija

Ostale dejavnosti

 

Dosežek Odlični v znanosti 2022 za članek Forgotten values of industrial city still alive: what can the creative city learn from its industrial counterpart? v reviji City, culture and society (avtorji Kozina, J., Bole, D., Tiran, J.), Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2022
prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015
mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013
Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo, 2010
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
CARE4CLIMATE (01. januar 2019 - 31. december 2026)
Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2022 - 31. maj 2024)
TuneOurBlock - Preobrazba mestnih četrti po meri človeka: uporaba koncepta superbloka v različnih urbanih strukturah (mednarodni_raziskovalni • 01. maj 2021 - 30. april 2024)
Bright Future (raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
HEPNESS (mednarodni • 01. januar 2017 - 31. december 2018)
Izdelava Celostne prometne strategije Občine Tržič (trzni_projekt • 04. maj 2016 - 30. april 2017)