Telefon:
01 4706 543
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2010
doktorat znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja
urbana geografija, trajnostna mobilnost, geografija volitev

Ostale dejavnosti

  • predstavnik organizacij civilne družbe v Medresorski delovni skupini za   spremljanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022
  • član Nacionalne delovne skupine za celostne prometne strategije
  • Ljubljansko geografsko društvo (predsednik)
  • član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije
  • član uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem
  • član uredniškega odbora revije Acta geographica Slovenica

 

Izbrane publikacije
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

CARE4CLIMATE (1. januar 201931. december 2026)

Bright Future (raziskovalni projekt • 1. marec 20171. marec 2020)

HEPNESS (aplikativni projekt • 1. januar 201731. december 2018)

AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (INTERREG • 1. januar 201730. junij 2019)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015 • mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013 • Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo, 2010 • Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009