Telefon:
01 4706 543
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2010
doktorat znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja
urbana geografija, trajnostna mobilnost, geografija volitev

Ostale dejavnosti

- Predstavnik organizacij civilne družbe v Medresorski delovni skupini za   spremljanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022
- član Nacionalne delovne skupine za celostne prometne strategije
- Ljubljansko geografsko društvo (predsednik)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem

Izbrane publikacije

- Kozina, J., Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Tiran, J., Halilović, N. 2019: Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Georitem 31. Založba ZRC.
- Tiran, J. 2017: Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani. Georitem 28. Založba ZRC.
- Tiran, J. 2016: Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana = Merjenje kakovosti življenja v mestu: primer Ljubljane. Acta geographica Slovenica 56-1.
- Tiran, J., Bole, D., Kumer, P. 2016: Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani. Geografski vestnik 88-1.
- Tiran, J. 2015: Urbano proti ruralnemu: (nov) razcep v slovenskem političnem prostoru? Teorija in praksa 52/1–2.
- Tiran, J., Mladenovič, L., Koblar, S. 2015: Dostopnost do javnega potniškega prometa v Ljubljani po metodi PTAL. Geodetski vestnik 59-4.
- Rogelj, B., Tiran, J. 2014: Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji. Geografski vestnik 86-2.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Bright Future (raziskovalni projekt • 1. marec 20171. marec 2020)

HEPNESS (aplikativni projekt • 1. januar 201731. december 2018)

AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (INTERREG • 1. januar 201730. junij 2019)

Izdelava Celostne prometne strategije Občine Tržič (tržni projekt • 4. maj 201630. april 2017)

Priznanja in nagrade

prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015 • mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013 • Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo, 2010 • Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009