TuneOurBlock - Preobrazba mestnih četrti po meri človeka: uporaba koncepta superbloka v različnih urbanih strukturah

Osnovni Podatki

 • Vodja programa na ZRC

  Dr. Jernej Tiran
 • Naslov v izvirniku

  Transforming urban quarters to human scale environments: applying superblock concepts for different urban structures

 • Kratica

  TuneOurBlock

 • Sodelavci

  Dr. Jernej Tiran, Dr. Maruša Goluža, Dr. David Bole, Dr. Janez Nared
 • Trajanje programa

  01. maj 2021 – 30. april 2024
 • Vodilni partner

  Technische Universität Wien

 • Vodja programa

  Harald Frey

 • Finančni vir

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


  ERA-NET Cofund
 • Partnerji

  Smarter Than Car, Deutsches Institut für Urbanistik GMBH, Forschungsbereich Mobilität, Institute for Advanced Sustainability Studies e.V., Changing Cities e.V., Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, City of Berlin - Senate Department for Urban Development and Housing, Unit Urba…, Lorenz Consult, City of Vienna – Department for Urban Planning and Development, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Mobility Systems
Opis


Udejanjanje ciljev trajnostnega razvoja, kot ga velevata npr. pariški podnebni sporazum ali Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, zahteva prerazporeditev mestnega prostora in spremembo njegovega metabolizma proti brezogljičnemu prometnemu sistemu, ki daje prednost hoji, kolesarjenju in javnemu prevozu. Koncept t.i. superbloka iz Barcelone – prebojne prostorske in mobilnostne inovacije, ki poudarja človeško merilo – odpira poti za podnebnim spremembam prilagojena, zdrava in odporna mesta, kjer dostopne in medsebojno povezane soseske omogočajo kakovost bivanja in trajnostnost. Takšna prerazporeditev uličnega prostora je dandanes ključnega pomena tudi za prilagajanje posledicam pandemije COVID-19, ki je najbolj prizadela prav urbana območja.

Projekt TuneOurBlock preverja veljavnost, internacionalizira in razširja koncept superbloka kot politične in načrtovalske strategije za urbano prilaganje in preobrazbo. Občinski načrtovalci, praktiki, raziskovalci in nevladne organizacije soustvarjajo učinkovite in prenosljive smernice, politike in orodja za implementacijo superblokov v različnih urbanih kontekstih. Projekt preučuje strategije za vključitev raznovrstnih deležnikov in raziskuje praktične korake za postopek implementacije. Te strategije testira v urbanih živih laboratorijih (Dunaj in Berlin) in preverja v vseevropskih manjših delovnih skupinah, sestavljenih iz občinskih in civilnih deležnikov.

Projekt TuneOurBlock oblikuje priporočila za krepitev implementacije superblokov v evropskih mestih in splošno znanje, kako se učinkovito lotiti urbane preobrazbe. Močan diseminacijski paket prenaša rezultate oblikovalcem politik, občinskim upravam, znanosti, zasebnemu sektorju in civilni družbi.