Preobrazba mestnih četrti po meri človeka: uporaba koncepta superbloka v različnih urbanih strukturah

international research project
Basic Info

 • Project Executive on ZRC

  dr. Jernej Tiran
 • Original Title

  Transforming urban quarters to human scale environments: applying superblock concepts for different urban structures

 • Acronym

  TuneOurBlock

 • Collaborators

  dr. Jernej Tiran, Maruša Goluža, dr. David Bole, dr. Janez Nared
 • Duration

  since 01. may 2021 to 30. april 2024
 • Leading Partner

  Technische Universität Wien

 • Project manager

  Harald Frey

 • Financial Source

  Slovenian Research Agency*http://www.arrs.si/sl/*
  ERA-NET Cofund scheme*https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/era-net*
 • Partners

  AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Mobility Systems, Lorenz Consult, City of Vienna – Department for Urban Planning and Development, Smarter Than Car, Deutsches Institut für Urbanistik GMBH, Forschungsbereich Mobilität, Institute for Advanced Sustainability Studies e.V., Changing Cities e.V., Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, City of Berlin - Senate Department for Urban Development and Housing, Unit Urba…
Description

Udejanjanje ciljev trajnostnega razvoja, kot ga velevata npr. pariški podnebni sporazum ali Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, zahteva prerazporeditev mestnega prostora in spremembo njegovega metabolizma proti brezogljičnemu prometnemu sistemu, ki daje prednost hoji, kolesarjenju in javnemu prevozu. Koncept t.i. superbloka iz Barcelone – prebojne prostorske in mobilnostne inovacije, ki poudarja človeško merilo – odpira poti za podnebnim spremembam prilagojena, zdrava in odporna mesta, kjer dostopne in medsebojno povezane soseske omogočajo kakovost bivanja in trajnostnost. Takšna prerazporeditev uličnega prostora je dandanes ključnega pomena tudi za prilagajanje posledicam pandemije COVID-19, ki je najbolj prizadela prav urbana območja.

Projekt TuneOurBlock preverja veljavnost, internacionalizira in razširja koncept superbloka kot politične in načrtovalske strategije za urbano prilaganje in preobrazbo. Občinski načrtovalci, praktiki, raziskovalci in nevladne organizacije soustvarjajo učinkovite in prenosljive smernice, politike in orodja za implementacijo superblokov v različnih urbanih kontekstih. Projekt preučuje strategije za vključitev raznovrstnih deležnikov in raziskuje praktične korake za postopek implementacije. Te strategije testira v urbanih živih laboratorijih (Dunaj in Berlin) in preverja v vseevropskih manjših delovnih skupinah, sestavljenih iz občinskih in civilnih deležnikov.

Projekt TuneOurBlock oblikuje priporočila za krepitev implementacije superblokov v evropskih mestih in splošno znanje, kako se učinkovito lotiti urbane preobrazbe. Močan diseminacijski paket prenaša rezultate oblikovalcem politik, občinskim upravam, znanosti, zasebnemu sektorju in civilni družbi. 


Keywords
superblock
urban transformation
co-creative urbanism