Vodja Oddelka za humano geografijo

Telefon:
01 4706 551
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008

Raziskovalna področja
ekonomska geografija –  kulturna industrija, ekonomska preobrazba mest in podeželja, urbana geografija – terciarizacija in postfordizem, prometna geografija – prometna raba tal in dnevna mobilnost

Ostale dejavnosti

- član izvršnega odbora in tajnik Zveze geografskih društev Slovenije (2004–2007)

- član strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi (2009– …)

- član uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj (2009 – …)

- član uredniškega odbora znanstvene monografije Geografija Slovenije (2008 – ...)

- član uredniškega odbora mednarodne revije Acta Geographica Slovenica in glavni urednik za urbano geografijo (2016 – …)

- gostujoči urednik mednarodne revije Regions (Regional Studies Association, 2009 in 2012)

- sourednik knjižne zbirke Georitem (2015, 2016)

- član znanstvenega odbora mednarodne konference Geographical Research and Cross-border Cooperation within the Lower Basin of the Danube (2014).

- gostujoči urednik mednarodne revije Urban Science (MDPI, 2019).

- član Uredniškega sveta mednarodne revije Journal of Urban and Regional Analysis.

- član mednarodnega ocenjevalnega panela raziskovalnega programa HERA (Humanities in the European Research Area) v letih 2018 in 2019.

Izbrane predstavitve in predavanja

- Geography of daily mobility in post-socialist European countries: evidence from Slovenia. Predavanje na letni konferenci ameriških geografov (AAG) v Chicagu, ZDA, april 2015

- Assessing and planning the human settlement system in Slovenia: a preliminary report. Predavanje na letni konferenci Regional Studies Association (RSA) v Gradcu, Avstrija, april 2016

- Emerging transport land use changes in post-socialist urban environment : example of Slovenia. Predavanje na IV. EUGEO kongresu 2013, Rim, Italija.

- SY_CULTour: synergy of culture and tourism. Vabljeno predavanje na konferenci Cultural values and tourism development in rural areas 2013, Heraklion, Grčija.

- Studying daily commuting network in Slovenia: one country, one metropolis? Predavanje na konferenci Cities without limits 2011, Kobenhavn, Danska.

The European Industrial Town: Understanding (post)industrial transitions through local narratives. Predavanje na konferenci EURA-UAA »City Futures IV« v Dublinu, Irska, junij 2019.

Izbrane publikacije

- Bole, D. 2004: Dnevna delovna mobilnost v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 44-1.

- Bole, D., Ravbar, M. 2007: Geografski vidiki ustvarjalnosti. Georitem 6.

- Bole, D. 2008: Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Geografija Slovenije 19.

- Bole, D., Gabrovec, M. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11.

- Bole, D., 2010: Sekundarna gospodarska središča v Ljubljani: analiza stanja in presoja načrtovanega razvoja. Urbani izziv 21-1.

- Bole, D. 2011: Changes in Employee Commuting: A Comparative Analysis of Employee Commuting to Major Slovenian Employment Centers from 2000 to 2009. Acta geographica Slovenica 51-1.

- Bole, D., Gabrovec, M. 2012: Daily commuters in Slovenia. Geografski vestnik 84, 1.

- Urbanc, M., Nared, J., Bole, D. 2012: Idrija : a local player on the global market. Locality, memory, reconstruction : the cultural challenges and possibilities of former single-industry communities. Cambridge Scholars Publishing.

- Bole, D., Gabrovec, M. 2014: Geografija dnevne mobilnosti v post-socialističnih evropskih državah.  Mobilities in socialist and post-socialist states. Ur.: K. Burrell, K. Hörschelmann. Palgrave Macmillan.

- Bole, D. 2015: Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji. Georitem 25. Založba ZRC.

- Kozina, J., Bole, D. 2016. Creativity at the European periphery : spatial distribution and developmental implications in the Ljubljana region. Creative industries in Europe: drivers of new sectoral and spatial dynamics. Ur.: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. Springer International Puclishing. doi: 10.1007/978-3-319-56497-5_11

- Bole, D., Šmid Hribar M., Pipan P. 2017. Participatory research in community development: a case study of creating cultural tourism products. AUC Geographica 52-2. doi: https://doi.org/10.14712/3361980.2017.12

- Kozina, J., Bole, D. 2018. The impact of territorial policies on the distribution of the creative economy: tracking spatial patterns of innovation in Slovenia. Hungarian geographical bulletin 67, 3. doi: 10.15201/hungeobull.67.3.4. 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Bright Future (raziskovalni projekt • 1. marec 20171. marec 2020)

MEDFEST (INTERREG • 1 november 201631 oktober 2019)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015 • Melikovo priznanje za mladega znanstvenika (podelila Zveza geografov Slovenije, 2011)