Dr. David Bole

Vodja Oddelka za humano geografijo+386 1 470 65 51

david.bole@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008

Raziskovalna področja

ekonomska geografija –  kulturna industrija, ekonomska preobrazba mest in podeželja, urbana geografija – mala industrijska mesta, postfordizem in postindustrializem, prometna geografija – prometna raba tal in dnevna mobilnost

Ostale dejavnosti

 • član izvršnega odbora in tajnik Zveze geografskih društev Slovenije (2004–2007)
 • član strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi (2009– …)
 • član uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj (2009 – …)
 • član uredniškega odbora znanstvene monografije Geografija Slovenije (2008 – ...)
 • član uredniškega odbora mednarodne revije Acta Geographica Slovenica in glavni urednik za regionalno načrtovanje (2016 – …)
 • gostujoči urednik mednarodne revije Regions (Regional Studies Association, 2009 in 2012)
 • gostujoči urednik mednarodne revije Urban Science (MDPI, 2019, 2020).
 • član Uredniškega sveta mednarodne revije Journal of Urban and Regional Analysis (2019 – …)
 • sourednik knjižne zbirke Georitem (2015, 2016) in gostujoči urednik zbirke CAPACities (2020)
 • gostujoči sourednik zbirke The Urban Book Series založnika Springer (2020)
 • član znanstvenega odbora mednarodne konference Geographical Research and Cross-border Cooperation within the Lower Basin of the Danube (2014)
 • član znanstvenega odbora mednarodne konference CEE Regional Studies Association Conference (2022)
 • član mednarodnega ocenjevalnega panela raziskovalnega programa HERA (Humanities in the European Research Area) za razpis Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Izbrane predstavitve in predavanja

posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015
Melikovo priznanje za mladega znanstvenika (podelila Zveza geografov Slovenije, 2011)
Prometna raba tal v Sloveniji (podoktorski_raziskovalni • 01. julij 2011 - 01. april 2014)
CATCH_MR (aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
KvLUR (trzni_projekt • 15. november 2013 - 15. januar 2014)
SY_CULTour (aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. marec 2016)
RURBANCE (aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)
WIKIAlps (aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
SMART-MR (interreg • 01. april 2016 - 31. marec 2021)
MEDFEST (interreg • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
Bright Future (raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji (temeljni_raziskovalni • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)