Dr. David Bole

Vodja Oddelka za humano geografijo01 4706 551

david.bole@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008

Raziskovalna področja

ekonomska geografija –  kulturna industrija, ekonomska preobrazba mest in podeželja, urbana geografija – mala industrijska mesta, postfordizem in postindustrializem, prometna geografija – prometna raba tal in dnevna mobilnost

Ostale dejavnosti

 • član izvršnega odbora in tajnik Zveze geografskih društev Slovenije (2004–2007)
 • član strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi (2009– …)
 • član uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj (2009 – …)
 • član uredniškega odbora znanstvene monografije Geografija Slovenije (2008 – ...)
 • član uredniškega odbora mednarodne revije Acta Geographica Slovenica in glavni urednik za regionalno načrtovanje (2016 – …)
 • gostujoči urednik mednarodne revije Regions (Regional Studies Association, 2009 in 2012)
 • gostujoči urednik mednarodne revije Urban Science (MDPI, 2019, 2020).
 • član Uredniškega sveta mednarodne revije Journal of Urban and Regional Analysis (2019 – …)
 • sourednik knjižne zbirke Georitem (2015, 2016) in gostujoči urednik zbirke CAPACities (2020)
 • gostujoči sourednik zbirke The Urban Book Series založnika Springer (2020)
 • član znanstvenega odbora mednarodne konference Geographical Research and Cross-border Cooperation within the Lower Basin of the Danube (2014)
 • član znanstvenega odbora mednarodne konference CEE Regional Studies Association Conference (2021)
 • član mednarodnega ocenjevalnega panela raziskovalnega programa HERA (Humanities in the European Research Area) od leta 2018 naprej.
   

Izbrane predstavitve in predavanja

posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015
Melikovo priznanje za mladega znanstvenika (podelila Zveza geografov Slovenije, 2011)
Prometna raba tal v Sloveniji ( podoktorski_raziskovalni • 01. julij 2011 - 01. april 2014)
CATCH_MR ( aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
KvLUR ( trzni_projekt • 15. november 2013 - 15. januar 2014)
SY_CULTour ( aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami ( temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena ( aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. marec 2016)
RURBANCE ( aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)
WIKIAlps ( aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
SMART-MR ( interreg • 01. april 2016 - 31. marec 2021)
MEDFEST ( interreg • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
Bright Future ( raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji ( temeljni_raziskovalni • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)