Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah
Kratica:
Catch_MR
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2010–31. december 2012
Opis

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja in konkurenčnost metropolitanskih regij. Ključna strategija za doseganje tega cilja je krepitev učinkovitih in okolju prijaznih storitev potniškega prometa med metropolo in njenim zaledjem v regiji. Projekt bo predstavil dobre prakse na področju razvoja rabe tal in prometa v sodelujočih metropolitanskih regijah ter preučil možnost njihovega prenosa v druge regije. Učinkovit, zanesljiv in trajnostni promet je eden od najpomembnejših predpogojev za gospodarsko rast. To še posebej velja za metropolitanske regije kot gonilne sile razvoja. Metropolitanske regije so središčna vozlišča za lokalni, regionalni in mednarodni promet in se soočajo z nenehnim naraščanjem njegovega obsega. Metropolitanske regije se srečujejo z velikimi izzivi glede organizacije prometne infrastrukture in storitev. Poleg finančnih zahtev morajo pri njihovem urejanju upoštevati še demografske spremembe, varovanje okolja in podnebne spremembe. Učenje na primerih dobrih praks lahko tako veliko pomaga pri razreševanju podobnih prihodnjih izzivov v Evropi. Sodelavci projekta Catch_MR organizirajo izmenjavanje izkušenj med metropolitanskimi regijami ter zagotavljajo informacije in ugotovitve na naslednjih medsebojno povezanih področjih:

  • zmanjšanje povpraševanja po prometu, zlasti z boljšo integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja,
  • spreminjanje načina prevoza, posebej z izboljševanjem privlačnosti lokalnega javnega prometa,
  • povečevanje rabe učinkovitih in nizkoizpustnih tehnologij v osebnem in javnem prometu.

Sodelavci pri svojih aktivnostih zasledujejo integrirani pristop, ki preučuje naslednja področja:

  • širjenje urbanih območij (urban sprawl) in razvijanje načrtovalskih orodij za njegovo omejevanje,
  • povečevanje privlačnosti lokalnega javnega prometa z izboljšanjem njegovega delovanja,
  • promoviranje intenzivne rabe obnovljivih virov energije v potniškem prometu s pomočjo dostopnih tehnologij in izgrajevanje potrebne infrastrukture,
  • okrepljeno sodelovanje med metropolami in regijami pri skupnem načrtovanju.

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Mesto Oslo, Noveška • Svet dežele Akershus, Norveška • Združenje lokalnih oblasti regije Göteborg, Švedska • Oddelek za skupno načrtovanje regij Berlin-Brandenburg • Mesto Dunaj, Avstrija • Dežela Spodnja Avstrija, Avstrija • Občina Budimpešta, Madžarska • Transportno združenje Budimpešte, Madžarska • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija • Provinca Rim, Italija • Poslovno inovacijsko središče BIC Lazio, Italija

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

promet • javni promet • metropolitanske regije • promet in raba tal