Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Distribucija kreativnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije
Kratica:
KvLUR
Sodelavci:
, ,
,
 
Trajanje:
15. november 2013–15. januar 2014
Opis

Ustvarjalnost dobiva na poti v družbo znanja vedno večji pomen. V novejših razvojnih paradigmah se jo čedalje pogosteje omenja kot ključni dejavnik gospodarske rasti in razvoja mest, regij ter naprednih tržnih ekonomij na sploh. Namen projekta je bil analizirati prostorsko razporeditev ustvarjalcev in ustvarjalnih dejavnosti na primeru izbranih občin Ljubljanske urbane regije. Cilji raziskave so bili naslednji:

- analiza prostorske razporeditve ustvarjalcev na ravni Ljubljanske urbane regije v mednarodni primerjavi;

- analiza prostorske razporeditve ustvarjalcev in ustvarjalnih dejavnosti v izbranih treh občinah Ljubljanske urbane regije (Mestna občina Ljubljana, Občina Dobrova - Polhov Gradec in Občina Trzin);

- primerjava prostorske razporeditve ustvarjalcev in ustvarjalnih dejavnosti z izbranimi kazalniki gospodarske razvitosti občin;

- analiza dejavnikov prostorske razporeditve ustvarjalcev na ravni Ljubljanske urbane regije.

 

Rezultati

Glavni rezultati projekta so na kratko navedeni v povzetku.

Celotna raziskava je podrobneje opisana v poročilu.

 

 

 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Ključne besede

ustvarjalnost • ustvarjalni poklici • ustvarjalne dejavnosti • ustvarjalno gospodarstvo • Ljubljanska urbana regija