Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Rural-Urban inclusive governance strategies and tools for the sustainable development of deeply transforming Alpine territories / Podeželsko-mestne strategije upravljanja in orodja za trajnostni razvoj spreminjajočih se alpskih območij
Sodelavci:
, , ,
, ,
, ,
 
Trajanje:
1. julij 2013–30. junij 2015
Opis

Sektorske politike so neučinkovite na področju urejanja zapletenih odnosov med mestnimi in podeželskimi območji, ki se posledično soočajo z upadanjem konkurenčnosti, degradacijo kulturne in naravne pokrajine, slabo kakovostjo vode in prsti, izgubo biodiverzitete, teritorialno razdrobljenostjo, opuščanjem kmetijskih zemljišč, intenzivno izrabo virov, slabšanjem  kakovosti bivanja itd.
Glavni namen projekta je zato izboljšanje neučinkovitih  politik, ki urejajo odnose med mestnimi in podeželskimi območji s pomočjo novih razvojnih modelov upravljanja na tovrstnih območjih. Za zaustavitev zgoraj naštetih procesov  bomo v projektu razvili strategije upravljanja in orodja za trajnostni razvoj spreminjajočih se alpskih območij. Poudarjali bodo ekonomsko, socialno in okoljsko strukturo ter kulturno dediščino izbranih območij in hkrati omogočali, da mestna in podeželska območja pridobijo enakovreden status v odločevalskem procesu.

Na začetku projekta bo vsak partner na osnovi izbranih kriterijev identificiral teritorialni sistem in znotraj njega pilotna območja. Sledilo bo zbiranje glavnih politik, ki vplivajo na teritorialne odnose ter ekonomski in prostorski razvoj. Politike bomo vrednotili in jih medsebojno primerjali. V okviru priprave modelov upravljanja bo velik poudarek namenjen identifikaciji deležnikov in njihovemu vključevanju. Izvedli bomo razvojne okrogle mize ter se povezali s projektnimi partnerji s podobnimi izzivi. Na osnovi rezultatov raziskovanja in sodelovanja z deležniki bomo pričeli oblikovati teritorialno vizijo z novimi razvojnimi merili, ki bo pripomogla k pripravi razvojnega plana ter posodobitvi teritorialnih in regionalnih politik z možnostjo prenosa na nacionalno in EU raven.


Skupina sodelavcev pri projektu RURBANCE.


Ljubljana (fotografija: Bojan Erhartič)

 

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Stadt Graz, Avstrija • Regionalmanagement Graz und Graz – Umgebung, Avstrija • Leibniz Universität Hannover, Universitätsprofessur für Regionales Bauen und Siedlungsplanung, Nemčija • Regione Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, Italija • Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Settore Pianificazione territoriale e paesaggistica, Italija • Institut d'Urbanisme de Grenoble, Université Pierre-Mendes-France, Francija • Grenoble Alpes Métropole, Francija • Région Rhône-Alpes, Direction du Tourisme, de la Montagne et des Parcs, Francija • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija • Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, Francija • Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tourismus, Nemčija • Stadt Zürich – Stadtentwicklung, Bereich Aussenbeziehungen, Švica

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

mesta • podeželje • regionalni razvoj • upravljanje • medobčinsko sodelovanje