Telefon:
01 4706 556
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2006
doktorat iz managementa, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, 2017

Raziskovalna področja
projektni management, regionalno planiranje, lokalni razvoj, regionalno upravljanje

Ostale dejavnosti
članica organizacijskega odbora simpozija Regionalni razvoj v Sloveniji

Izbrane predstavitve in predavanja
- Good practice in communication: project SY_CULTour. Predavanje na Southeast Europe Transnational Cooperation Programme Lead Partner Seminar. Budimpešta, Madžarska, 11. 12. 2012
- Delimitation of the territorial systems according to homogeneous criteria based on geographical and functional aspects: Teritorial System Comparison. Predstavitev rezultatov na sestanku projekta Rurbance, Torino, Italija, 10. 4. 2013
- Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev: primer Gorenjske. Predavanje na Zborovanju slovenskih geografov 2013. G3: Gorenjska, glokalnost, geografija. Bled, Slovenija, 4. 10. 2013

 

Izbrane publikacije

- Rus, P., Nared, J., Bojnec, Š. 2018: Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana Urban Region. Acta geographica Slovenica, 58-2.

- Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57-2.

- Rus, P., Razpotnik Visković, N., Nared, J. 2013: Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev : primer Gorenjske. Gorenjska v obdobju glokalizacije, Zborovanje slovenskih geografov.

- Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P., Kladnik, D. (ur.), Perko, D. (ur.) 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji. Georitem 20.

Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

RURBANCE (aplikativni projekt • 1. julij 201330. junij 2015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Priznanje Fakultete za management Univerze na Primorskem za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti, 2014 • Štipendija »Open Days 2013 University Master class«, ki jo podeljuje Evropska komisija, Odbor regij in Združenje za regionalne študije, Bruselj, 2013