Dr. Petra Rus


+386 1 4706 556

petra.rus@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2006
doktorat iz managementa, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, 2017

Raziskovalna področja
projektni management, regionalno planiranje, lokalni razvoj, regionalno upravljanje

Ostale dejavnosti
članica organizacijskega odbora simpozija Regionalni razvoj v Sloveniji

Izbrane predstavitve in predavanja
- Good practice in communication: project SY_CULTour. Predavanje na Southeast Europe Transnational Cooperation Programme Lead Partner Seminar. Budimpešta, Madžarska, 11. 12. 2012
- Delimitation of the territorial systems according to homogeneous criteria based on geographical and functional aspects: Teritorial System Comparison. Predstavitev rezultatov na sestanku projekta Rurbance, Torino, Italija, 10. 4. 2013
- Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev: primer Gorenjske. Predavanje na Zborovanju slovenskih geografov 2013. G3: Gorenjska, glokalnost, geografija. Bled, Slovenija, 4. 10. 2013

 

Priznanje Fakultete za management Univerze na Primorskem za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti, 2014
Štipendija »Open Days 2013 University Master class«, ki jo podeljuje Evropska komisija, Odbor regij in Združenje za regionalne študije, Bruselj, 2013

- Rus, P., Nared, J., Bojnec, Š. 2018: Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana Urban Region. Acta geographica Slovenica, 58-2.

- Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57-2.

- Rus, P., Razpotnik Visković, N., Nared, J. 2013: Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev : primer Gorenjske. Gorenjska v obdobju glokalizacije, Zborovanje slovenskih geografov.

- Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P., Kladnik, D. (ur.), Perko, D. (ur.) 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji. Georitem 20.

CAPACities (aplikativni • 01. oktober 2008 - 31. marec 2011)
CATCH_MR (aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
2Bparks - Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih (aplikativni • 01. julij 2010 - 30. junij 2013)
OTREMED (aplikativni • 01. september 2010 - 31. avgust 2013)
CHERPLAN (aplikativni • 01. januar 2011 - 31. december 2013)
WIKIAlps (aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
SY_CULTour (aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
RURBANCE (aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)