Telefon:
01 200 27 33
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2006
študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Management, Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem

Raziskovalna področja
regionalni management, regionalno planiranje, lokalni razvoj, projektni management

Ostale dejavnosti
članica organizacijskega odbora simpozija Regionalni razvoj v Sloveniji

Izbrane predstavitve in predavanja
- Good practice in communication: project SY_CULTour. Predavanje na Southeast Europe Transnational Cooperation Programme Lead Partner Seminar. Budimpešta, Madžarska, 11. 12. 2012
- Delimitation of the territorial systems according to homogeneous criteria based on geographical and functional aspects: Teritorial System Comparison. Predstavitev rezultatov na sestanku projekta Rurbance, Torino, Italija, 10. 4. 2013
- Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev: primer Gorenjske. Predavanje na Zborovanju slovenskih geografov 2013. G3: Gorenjska, glokalnost, geografija. Bled, Slovenija, 4. 10. 2013

 

Izbrane publikacije

- Rus P. 2009: Preverjanje medsebojnega učinkovanja zdravil s pomočjo e-storitve – projekt Drugcheck. Pljučnik; letnik 9, številka 1, str. 7.
- Brglez, A., Rus, P., Pagon, P. 2007: Mednarodna ekološka gimnazija Bovec: predlog ustanovitve. Inštitut za civilizacijo in kulturo.
- Rus, P. 2006: Geografski vidiki globalizacije v Sloveniji. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta.
- Rus, P., Razpotnik Visković, N., Nared, J. 2013: Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev : primer Gorenjske. Gorenjska v obdobju glokalizacije, Zborovanje slovenskih geografov.
- Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P., Kladnik, D. (ur.), Perko, D. (ur.) 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji.
- Rus, P. 2013: Results of the dissemination. 2Bparks mainstream.

Izbrani projekti

RURBANCE (aplikativni projekt • 1. julij 201330. junij 2015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Priznanje Fakultete za management Univerze na Primorskem za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti, 2014 • Štipendija »Open Days 2013 University Master class«, ki jo podeljuje Evropska komisija, Odbor regij in Združenje za regionalne študije, Bruselj, 2013