Opis

Zbirka je namenjena predstavitvi rezultatov projekta CAPACities, ki se ukvarja s problematiko privlačnosti in konkurenčnosti malih alpskih mest.
 

Stiki
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: gi@zrc-sazu.si
faks: 01 4257 793

Navodila avtorjem
(v pripravi)

Seznam knjig:
3 Janez Nared, Nika Razpotnik Visković: Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino
2 Janez Nared, Nika Razpotnik Visković: Upravljanje s kulturno dediščino
1 David Bole, Diana Giudici, Gilles Novarina, Janez Nared, Luca Tomasini, Luisa Pedrazzini, Maddalena Micheletto, Paolo Pileri, René Guerin: Na prelomnici

 

 

Naslovi
Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino
CAPAcities 3

Uredila: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2014
Upravljanje območij s kulturno dediščino
CAPAcities 2

Uredila: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2014
Na prelomnici
Razvojna vprašanja občine Idrija
CAPAcities 1

Uredila: Janez Nared, Drago Perko
Leto: 2010
Innovative Policies for Alpine Towns
Alpine space small local urban centres innovative pack
CAPAcities

Avtorji: David Bole, Diana Giudici, Gilles Novarina, Janez Nared, Luca Tomasini, Luisa Pedrazzini, Maddalena Micheletto, Paolo Pileri, René Guerin
Leto: 2011

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2232-2477

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2565

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm