Opis

Zbirka je namenjena predstavitvi rezultatov projektov, zlasti s področja urbane geografije, trajnostnega razvoja, kulturne dediščine in podobnih vsebin.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
(v pripravi)

Seznam knjig:
4 David Bole (ur.): Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi
3 Janez Nared, Nika Razpotnik Visković (ur.): Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino
2 Janez Nared, Nika Razpotnik Visković (ur.): Upravljanje s kulturno dediščino
1 Janez Nared, Drago Perko (ur.): Na prelomnici

 

 

Naslovi
Bela krajina
Sustainability in a Karst Landscape
CAPACities 5

Avtorica: Daniela Ribeiro
Leto: 2020
Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi
CAPACities 4

Uredil: David Bole
Leto: 2020
Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino
CAPACities 3

Uredila: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2014
Upravljanje območij s kulturno dediščino
CAPACities 2

Uredila: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2014
Na prelomnici
Razvojna vprašanja občine Idrija
CAPACities 1

Uredila: Janez Nared, Drago Perko
Leto: 2010
Innovative Policies for Alpine Towns
Alpine space small local urban centres innovative pack
CAPACities

Avtorji: David Bole, Diana Giudici, Gilles Novarina, Janez Nared, Luca Tomasini, Luisa Pedrazzini, Maddalena Micheletto, Paolo Pileri, René Guerin
Leto: 2011

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2232-2477

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2565

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm