Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino

Uredila: Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2014


Kulturna dediščina lahko pomembno prispeva k razvoju območij, še zlasti, če z njo premišljeno upravljamo in se zavedamo vseh njenih razvojnih potencialov. Na to smo v projektu CHERPLAN opozorili z monografijama Upravljanje območij s kulturno dediščino ter Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe, vsebinsko povezane knjige pa zaključuje knjiga izbranih primerov. Ker je bil projekt namenjen spodbujanju razvoja območij v jugovzhodni Evropi, sprva predstavljamo dediščino, ki je s tega območja uvrščena na Unescov Seznam svetovne dediščine, predstavljamo različne sisteme varovanja kulturne dediščine ter predstavimo medvladna prizadevanja za varstvo kulturne dediščine v jugovzhodni Evropi. Z vsebinskega vidika smo obravnavali multifunkcijsko vlogo kulturne dediščine, zaradi specifičnih okoliščin v preteklih dveh desetletjih pa osvetljujemo tudi škodo, ki so jo kulturni dediščini povzročili vojni spopadi. Posamično obravnavamo naslednje primere upravljanja kulturne dediščine: Kotor, Gamzigrad, Starograško polje, Ohrid, most Mehmedpaša Sokolovića, Nežidrsko jezero, Semmerinško železnico, izven programskega območja Jugovzhodna Evropa pa še Bilbao in Retijsko železnico.

Ključne besede
družbena geografija
geografija
kulturna dediščina
trajnostni razvoj
upravljanje
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR