Naslov:
Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino
Uredila:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Kulturna dediščina lahko pomembno prispeva k razvoju območij, še zlasti, če z njo premišljeno upravljamo in se zavedamo vseh njenih razvojnih potencialov. Na to smo v projektu CHERPLAN opozorili z monografijama Upravljanje območij s kulturno dediščino ter Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe, vsebinsko povezane knjige pa zaključuje knjiga izbranih primerov. Ker je bil projekt namenjen spodbujanju razvoja območij v jugovzhodni Evropi, sprva predstavljamo dediščino, ki je s tega območja uvrščena na Unescov Seznam svetovne dediščine, predstavljamo različne sisteme varovanja kulturne dediščine ter predstavimo medvladna prizadevanja za varstvo kulturne dediščine v jugovzhodni Evropi. Z vsebinskega vidika smo obravnavali multifunkcijsko vlogo kulturne dediščine, zaradi specifičnih okoliščin v preteklih dveh desetletjih pa osvetljujemo tudi škodo, ki so jo kulturni dediščini povzročili vojni spopadi. Posamično obravnavamo naslednje primere upravljanja kulturne dediščine: Kotor, Gamzigrad, Starograško polje, Ohrid, most Mehmedpaša Sokolovića, Nežidrsko jezero, Semmerinško železnico, izven programskega območja Jugovzhodna Evropa pa še Bilbao in Retijsko železnico.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-715-8

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 157 strani