Title:
Na prelomnici. Razvojna vprašanja občine Idrija
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Publikacija je nastala v okviru projekta CAPACities, obravnava pa splošna razvojna vprašanja občine Idrija. Naravnogeografskemu in družbenogeografskemu pregledu območja sledijo poglavja o regionalizaciji občine, naravni dediščini, rastju, plazovitosti, prebivalstvenih značilnostih, gospodarskem razvoju, turizmu, prometni povezanosti, prostorskem razvoju, ustvarjalni kulturi mladih, čipki ter dve zgodovinski poglavji. S tem ponudi knjiga razmeroma celovit vpogled v stanje ter prispeva k razpravi o prihodnjem razvoju obravnavanega območja.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-243-6

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 224 pages

Price

no longer available

E-publications

(17 MB)