Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja
geomorfologija, krasoslovje, speleologija, paleookoljske raziskave, paleohidrologija, geodiverziteta, glaciologija, geografija naravnih nesreč

Ostale dejavnosti

 

Izbrane predstavitve in predavanja

- The use of remote sensing methods in geomorphology: examples from Slovenia and Australia. Vabljeno predavanje na Department of Earth and Planetary Sciences, Department of Geography, University of Tennessee, Knoxville, Združene države Amerike, 5. 12. 2019
- Remote sensing in geomorphology : examples from Australia. Vabljeno predavanje na Institut für Geographie und Raumforschung, Univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija, 12. 6. 2019
- Karst and Caves in Slovenia. Predavanje na Department of Earth and Planetary Sciences, Department of Geography, University of Tennessee, Knoxville, Združene države Amerike, 24. 8. 2018
- Contact karst as sediment sink. Predavanje na konferenci The Hydrological and Erosional Cycles in Karstic Terrains v okviru projekta COST na Univerzi Omalos, Chania, Grčija, 15. 3. 2018
- Paleohidrološke razmere na Nullarborju v Avstraliji. Predavanje na konferenci Dolgoročne spremembe okolja, Ljubljana, 11. 5. 2017
- Cave sediments as a paleoflood proxy. Predavanje na 5. mednarodni konferenci o paleopoplavah, Rapid City, Juzna Dakota, Zdruzene drzave Amerike, 20. 9. 2016
- Recent behaviour of Slovenian glaciers. Predstavitev posterja na Generalni skupščini Evropske zveze znanosti o Zemlji (EGU), Dunaj, Avstrija, 2. 5. 2014
- The impact of present climate fluctuations on the Triglav Glacier, Slovenian Julian Alps. Predavanje na znanstvenem seminarju Global change impact on high mountains in Central and Southeastern Europe, Sofija, Bolgarija, 1. 7. 2014
- Palaeofloods on Karst Poljes, Slovenia. Vabljeno predavanje na oddelku Department of Agricultural Sciences, univerze La Trobe, Melbourne, 15. 2. 2012
- Holocene palaeofloods on the Planina Karst Polje, Classical Dinaric Karst, Slovenia. – Predavanje na Mednarodni konferenci INQUA 2011, Bern, Švica, 19.–28. 7. 2011

Izbrane publikacije
- Lipar, M., Martín-Pérez, A., Tičar, J., Pavšek, M., Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Zorn, M., Zupan Hajna, N., Zhao, J., Drysdale, R. N., Ferk, M. 2021: Subglacial carbonate deposits as a potential proxy for a glacier's former presence. Cryosphere 15.
- Ferk, M., Ciglič, R., Komac, B., Loczy, D. 2020: Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills. Acta geographica Slovenica 60-1.
- Burnett, S., Lipar, M., Ferk, M., et al. 2020: Etched linear dunefields of the Nullarbor Plain: a record of Pliocene-Pleistocene wind patterns across southern Australia. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 557.
- Ferk, M., Lipar, M., Šmuc, A., Drysdale, R. N., Zhao, J. 2019: Chronology of heterogeneous deposits in the side entrance of Postojna Cave, Slovenia. Acta geographica Slovenica 59-1.
- Lipar, M., Stepišnik, U., Ferk, M. 2019: Multiphase breakdown sequence of collapse doline morphogenesis : an example from Quaternary aeolianites in Western Australia. Geomorphology 327.
- Lipar, M., Ferk, M., Lojen, S., Barham, M. 2019: Sulfur (34S/32S) isotope composition of gypsum and implications for deep cave formation on the Nullarbor Plain, Australia. International journal of speleology 48-1.
- Ferk, M. 2016: Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice. Geografija Slovenije 33.
- Ferk, M., Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M., Stepišnik, U. 2017: Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. Special publication of the Geological Society of London 433.
- Lipar, M., Ferk, M. 2015: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary hydrology and climate : examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Earth-Science Reviews 150.
- Ferk, M., Lipar, M. 2012: Eogenetske jame v pleistocenskem karbonatnem konglomeratu v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 52-1.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Znanosti o tleh in arheološko-geofizikalno zavezništvo: širjenje zmožnosti (mednarodni projekt • 1. april 201831. december 2021)

Geomorfološke značilnosti eogenetskih karbonatnih kamnin v Sloveniji in Združenih državah Amerike (bilateralni projekt • 1. oktober 201930. september 2021)

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije (aplikativni projekt • 1. oktober 201428. februar 2018)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Srebrno priznanje za mentorstvo raziskovalne naloge dijakinje Nuše Kos na 52. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, 2018 • Priznanje »Excellent trainee« v okviru International Training Course on Hydrogeology, Environmental Geology and Ecological Geology of Karst v Kunmingu, Kitajska, 2017 • Srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved, 2016 • Štipendija ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za znanost, tehnologijo in inženirstvo, Univerze la Trobe v Melbournu, Avstraliji, 2012 • Priznanje in bronasti znak Jamarske zveze Slovenije za posebne dosežke v jamarstvu, 2011 • Prešernova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo, 2010