Telefon:
01 470 63 58
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja
geomorfologija, krasoslovje, speleologija, paleookoljske raziskave, paleohidrologija, geodiverziteta, glaciologija, geografija naravnih nesreč

Ostale dejavnosti
- predsednica Geomorfološkega društva Slovenije,
- članica Jamarskega kluba Železničar

Izbrane predstavitve in predavanja
- Cave sediments as a paleoflood proxy. Predavanje na 5. mednarodni konferenci o paleopoplavah, Rapid City, Juzna Dakota, Zdruzene drzave Amerike, 20. 9. 2016
- Karstology, Speleology, and Caving in Slovenia. Predavanje za jamarsko organizacijo Western Australian Speleological Group, Perth, Avstralija, 3. 2. 2015
- Recent behaviour of Slovenian glaciers. Predstavitev posterja na Generalni skupščini Evropske zveze znanosti o Zemlji (EGU), Dunaj, Avstrija, 2. 5. 2014 (soavtorja M. Gabrovec in J. Ortar).
- The impact of present climate fluctuations on the Triglav Glacier, Slovenian Julian Alps. Predavanje na znanstvenem seminarju Global change impact on high mountains in Central and Southeastern Europe, Sofija, Bolgarija, 1. 7. 2014 (soavtorja M. Zorn in M. Gabrovec).
- Neživa narava Doline Triglavskih jezer. Vodenje strokovne ekskurzije na Znanstvenem posvetu ob 90. letnici prvega zavarovanja Doline Triglavskih jezer, Dolina Triglavskih jezer, 6. 9. 2014 (sovodji A. Šmuc in M. Zorn).
- Speleological excursion to the Dinaric Karst of Slovenia. Vodenje predkongresne ekskurzije v okviru mednarodnega kongresa 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, Dinarski kras Slovenije, 14. – 20. 7. 2013 (sovodenje P. Gostinčar, A. Mihevc in J. Tičar)
- Palaeofloods on Karst Poljes, Slovenia. Vabljeno predavanje na oddelku Department of Agricultural Sciences, univerze La Trobe, Melbourne, 15. 2. 2012
- Geomorfološke značilnosti Dinarskega krasa na primeru Rakovega Škocjana. Vodenje strokovne ekskurzije za sodelavce Oddelka za geografijo Univerze v Bergnu, Rakov Škocjan, 31. 5. 2012 (sovodenje B. Erhartič)
- Pocket valleys on the Nullarbor escarpment. Poster na 20. mednarodni krasoslovni šoli Clasical Karst: Karst forms and processes, Postojna, 18.–23. 6. 2012 (soavtor M. Lipar)
- Holocene palaeofloods on the Planina Karst Polje, Classical Dinaric Karst, Slovenia. – Predavanje na Mednarodni konferenci INQUA 2011, Bern, Švica, 19.–28. 7. 2011

Izbrane publikacije

- Ferk, M. 2016: Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice. Geografija Slovenije 33.
- Ferk, M., Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M., Stepišnik, U. 2017: Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. Special publication of the Geological Society of London 433.
- Lipar, M., Ferk, M. 2015: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary hydrology and climate : examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Earth-Science Reviews 150.
- Ferk, M., Tičar, J., Mihevc, A., Staut, M. 2013: Speleological excursion to the Dinaric Karst of Slovenia. Excursion guide for the 16th International Congres of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28.
- Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L. 2012: Visoke poplave v holocenu na Planinskem polju, klasični Dinarski kras, Slovenija. Acta carsologica 41-1.
- Ferk, M., Lipar, M. 2012: Eogenetske jame v pleistocenskem karbonatnem konglomeratu v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 52-1.
- Ferk, M., Stepišnik, U. 2011: Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana. Georitem 17.
- Lipar, M., Ferk, M., 2011: Eogenetic caves in conglomerate: an example from Udin Boršt, Slovenia. International Journal of Speleology 40-1.
- Stepišnik, U., Ferk, M., Kodelja, B., Medenjak, G., Mihevc, A., Natek, K., Žebre, M. 2009: Glaciokarst of western Orjen, Montenegro. Cave and karst science 36-1.
- Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L., Peternelj, K., Štembergar, T., Ilič, U. 2007: Vršaji na kontaktnem krasu: primer iz Matarskega podolja, Slovenija. Acta carsologica 36-2.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

AgriGo4Cities (INTERREG • 1. januar 201730. junij 2019)

Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti (INTERREG • 1. november 201628. februar 2018)

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije (aplikativni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved, 2016 • prejela štipendijo ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za znanost, tehnologijo in inženirstvo, Univerze la Trobe v Melbournu, Avstraliji, 2012 • Priznanje in bronasti znak Jamarske zveze Slovenije za posebne dosežke na področju jamarstva, 2011 • Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010