Geomorfološke značilnosti eogenetskih karbonatnih kamnin v Sloveniji in Združenih državah Amerike

Osnovni Podatki

Opis

Bilateralni projekt temelji na skupnem interesu v geomorfologiji na površinah kamnin v eogenetski fazi. Osredotočili se bomo na geološko, morfološko in genetsko značilnost pokrajine in geomorfoloških oblik na eogenetskih kamninah v Sloveniji in ZDA. Posebno pozornost bomo namenili poroznosti, ki ima največ učinkovanja na distribucijo geomorfoloških oblik in njihove morfologije. Naši glavni cilji so da vzpostavimo še trdnejše znanstveno sodelovanje na podlagi študije speleogeneze v eogenetskih kamninah v Sloveniji in ZDA, da primerjamo površinske oblike v obeh državah in identificiramo razlike ter podobnosti, ter da novo znanje povežemo s splošnimi zemeljskimi procesi in spreminjanjem pretekle klime.Tip
Projekt

Tip projekta
bilateralni projekt

Ključne besede
speleogeneza
kras
sedimentologija
geologija
geomorfologija