Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Geomorfološke značilnosti eogenetskih karbonatnih kamnin v Sloveniji in Združenih državah Amerike
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2019–30. september 2021
Šifra:
BI-US/19-21-005
Opis

Bilateralni projekt temelji na skupnem interesu v geomorfologiji na površinah kamnin v eogenetski fazi. Osredotočili se bomo na geološko, morfološko in genetsko značilnost pokrajine in geomorfoloških oblik na eogenetskih kamninah v Sloveniji in ZDA. Posebno pozornost bomo namenili poroznosti, ki ima največ učinkovanja na distribucijo geomorfoloških oblik in njihove morfologije. Naši glavni cilji so da vzpostavimo še trdnejše znanstveno sodelovanje na podlagi študije speleogeneze v eogenetskih kamninah v Sloveniji in ZDA, da primerjamo površinske oblike v obeh državah in identificiramo razlike ter podobnosti, ter da novo znanje povežemo s splošnimi zemeljskimi procesi in spreminjanjem pretekle klime.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija (ARRS)

Ključne besede

geomorfologija • geologija • sedimentologija • kras • speleogeneza