Dr. Matej Lipar

Vodja Oddelka za fizično geografijo+386 1 4706 508

matej.lipar@zrc-sazu.si
Izobrazba
- doktor filozofije, Faculty of Science, Technology and Engineering, La Trobe University, 2015
- profesor geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010

Raziskovalna področja
Krasoslovje, speleologija, geomorfologija, fizična geografija, geologija, geokemija, paleoklimatologija, sedimentologija, geokronologija

Izbrane predstavitve in predavanja

  • MedGU (Mediterranean geosciences Union Annual Meeting): 2021 (Istanbul) - Syngenetic karst, a global overview. (main author: Lipar, M.)
  • IKS (International Karstological School Conference): 2021 (Postojna) - Imaging solution pipes : case study from Miocene calcarenites in Poland. (main author: Lipar, M.; co-authors: Kowalczyk, S.; Oryński, S.; Owoc, B.; Prakash Sharma, R.; Szymczak, P.)
  • EGU (European Geosciences Union General Assembly): 2021 (Vienna) - Impact crater versus bioherm on the Nullarbor Plain, Australia. (main author: Lipar, M.; co-authors: Ferk, M.; Šmuc, A.)
  • DSO (Long Term Environmental Change Conference): 2021 (Ljubljana) - Stalagmiti in paleopodnebje v Sloveniji : aktualne raziskave. (main author: Lipar, M.; co-authors: Lojen, S.; Ferk, M.; Tičar, J.; Hrvatin, M.; Zorn, M.)
  • AESC (Australian Earth Science Convention): 2021 (Australia) – Solution pipes and focussed vertical water flow in carbonates with high matrix porosity. (main author: White, S.; co-authors: Lipar, M.; Szymczak, P.; Webb, J.)
  • EGU (European Geosciences Union General Assembly): 2020 (Vienna) - Recently exposed subglacial carbonate deposits at the retreating Triglav Glacier, Slovenia. (main author: Lipar, M.; co-authors: Martín-Pérez, A.; Tičar, J.; Pavšek, M.; Gabrovec, M.; Hrvatin, M.; Komac, B.; Zorn, M.; Zhao, J.; Drysdale, R.N.; Ferk, M.)
  • INQUA (International Union for Quaternary Research Congress): 2019 (Dublin) - The preliminary results of the Holocene stalagmite paleoenvironmental record from   Postojna Cave, Slovenia. (main author: Lipar, M; co-authors: Drysdale, RN; Zhao, J.)
  • ANZGG (Australian & New Zealand Geomorphology Group Conference): 2019 (Inverloch) - Deep caves on the Nullarbor Plain, Australia. (main author: Lipar, M; co-authors: Ferk, M.; Lojen, S.; Barham, M.)
  • IKS (International Karstological School Conference): 2019 (Postojna) - Water-rock interaction in Postojna Cave: can we use stable oxygen isotopes as palaeothermometer? (main author: Lipar, M; co-authors: Dolenc Batagelj, K.; Drysdale, R.; Zhao, J.)
Nagrada Oddelka za geografijo za posebne dosežke za seminarsko nalogo Spreminjanje rabe tal v Sloveniji z vidika Von Thünenovega modela (2007)
Nagrada Oddelka za geografijo za posebne dosežke za diplomsko delo Geomorfološke oblike in procesi na apnencu Tamala, Zahodna Avstralija (2009)
Štipendija za kritje osnovnih življenskih stroškov v času doktorskega študija v Avstraliji (La Trobe University Postgraduate Research Scholarship) (2011-2015)
Štipendija za popolno kritje doktorskega študija v Avstraliji (La Trobe University Full Fee Research Scholarship) (2011-2015)
Nagrada za ‘najboljšo javno prezentacijo” na konferenci 25th Victorian universities Earth and Environmental Sciences Conference (2012)
Nagrada in štipendija za pisanje znanstvenih člankov La Trobe University Postgraduate Writing-up Award (Web of Science) (2014)
Financiranje enomesečnega gostovanja na univerzi v Ohiu (Slovenska raziskovalna inciativa) (2020)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Korozijske cevi kot novi indikator preteklih podnebnih sprememb (temeljni_raziskovalni • 01. november 2021 - 31. oktober 2023)
Geomorfološke posebnosti krasa na eolskih kalkarenitih in njihova pomembnost za preučevanje paleoklime (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2022)
Zajem in uporaba podatkov opazovanj jamskih stalagmitov in njihova uporabnost pri interpretaciji okolja in podnebja (podoktorski_raziskovalni • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Kraški artefakti na severnem delu Nullarborja (raziskovalni • 06. november 2017 - 05. november 2023)
Geomorfološke značilnosti eogenetskih karbonatnih kamnin v Sloveniji in Združenih državah Amerike (bilateralni • 01. oktober 2019 - 30. september 2021)
Novi indikatorji klimatskih sprememb v stalagmitih v Sloveniji (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)