Dr. Matej Lipar


+386 (0)1 4706 508

matej.lipar@zrc-sazu.si
Izobrazba
- doktor filozofije, Faculty of Science, Technology and Engineering, La Trobe University, 2015
- profesor geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010

Raziskovalna področja
Krasoslovje, speleologija, geomorfologija, fizična geografija, geologija, geokemija, paleoklimatologija, sedimentologija, geokronologija

 

Izbrane predstavitve in predavanja

  • EGU (European Geosciences Union General Assembly): 2020 (Vienna) - Recently exposed subglacial carbonate deposits at the retreating Triglav Glacier, Slovenia. (main author: Lipar, M.; co-authors: Martín-Pérez, A.; Tičar, J.; Pavšek, M.; Gabrovec, M.; Hrvatin, M.; Komac, B.; Zorn, M.; Zhao, J.; Drysdale, R.N.; Ferk, M.)
  • INQUA (International Union for Quaternary Research Congress): 2019 (Dublin) - The preliminary results of the Holocene stalagmite paleoenvironmental record from   Postojna Cave, Slovenia. (main author: Lipar, M; co-authors: Drysdale, RN; Zhao, J.)
  • ANZGG (Australian & New Zealand Geomorphology Group Conference): 2019 (Inverloch) - Deep caves on the Nullarbor Plain, Australia. (main author: Lipar, M; co-authors: Ferk, M.; Lojen, S.; Barham, M.)
  • IKS (International Karstological School Conference): 2019 (Postojna) - Water-rock interaction in Postojna Cave: can we use stable oxygen isotopes as palaeothermometer? (main author: Lipar, M; co-authors: Dolenc Batagelj, K.; Drysdale, R.; Zhao, J.)
  • IKS (International Karstological School Conference): 2018 (Postojna) - Gypsum deposits in deep caves of the Nullarbor Plain, Australia. (main author: Lipar, M; co-authors: Ferk, M.; Lojen, S.; Barham, M.)
  • GSA (Geological Society of America Annual Meeting): 2018 (Seattle) - Chemostratigraphy of karst ice, Paradana Cave, Slovenia. (main author: Carey, A.; co-authors: Zorn, M.; Tičar, J.; Lipar, M.; Welch, S.; Lyons, W. B.)
  • KR (Climate Change, the Karst Record): 2014 (Melbourne) - Aeolianite, calcrete, and pinnacle karst in southwestern Australia, as indicators of middle to late Pleistocene palaeoclimates. (main author: Lipar, M; co-author: Webb, J.)
  • IGC (International Geological Congress): 2012 (Brisbane) - The formation of the pinnacles in Nambung National Park, Western Australia. (main author: Lipar, M; co-author: Webb, J.)
  • DSO (Long Term Environmental Change Conference): 2019 (Ljubljana) - Subglacial carbonate deposits: their implication on palaeoenvironment from the Last Glacial Maximum. (main author: Lipar, M.; co-authors: Ferk, M.; Martín-Pérez, A.; Tičar, J.; Pavšek, M.; Gabrovec, M.; Hrvatin, M.; Komac, B.; Zorn, M.; Zhao, J.; Drysdale, R.N.)
  • VUEESC (Victorian Universities Earth and Environmental Sciences Conference): 2013 (Melbourne) - The formation of solution pipes on Cape Bridgewater, western Victoria. (main author: Lipar, M; co-author: Webb, J.)
Nagrada Oddelka za geografijo za posebne dosežke za seminarsko nalogo Spreminjanje rabe tal v Sloveniji z vidika Von Thünenovega modela (2007)
Nagrada Oddelka za geografijo za posebne dosežke za diplomsko delo Geomorfološke oblike in procesi na apnencu Tamala, Zahodna Avstralija (2009)
Štipendija za kritje osnovnih življenskih stroškov v času doktorskega študija v Avstraliji (La Trobe University Postgraduate Research Scholarship) (2011-2015)
Štipendija za popolno kritje doktorskega študija v Avstraliji (La Trobe University Full Fee Research Scholarship) (2011-2015)
Nagrada za ‘najboljšo javno prezentacijo” na konferenci 25th Victorian universities Earth and Environmental Sciences Conference (2012)
Nagrada in štipendija za pisanje znanstvenih člankov La Trobe University Postgraduate Writing-up Award (Web of Science) (2014)
Financiranje enomesečnega gostovanja na univerzi v Ohiu (Slovenska raziskovalna inciativa) (2020)
Zajem in uporaba podatkov opazovanj jamskih stalagmitov in njihova uporabnost pri interpretaciji okolja in podnebja ( podoktorski_raziskovalni • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Kraški artefakti na severnem delu Nullarborja ( raziskovalni • 06. november 2017 - 05. november 2023)
Geomorfološke značilnosti eogenetskih karbonatnih kamnin v Sloveniji in Združenih državah Amerike ( bilateralni • 01. oktober 2019 - 30. september 2021)
Novi indikatorji klimatskih sprememb v stalagmitih v Sloveniji ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Geomorfološke posebnosti krasa na eolskih kalkarenitih in njihova pomembnost za preučevanje paleoklime ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2022)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)