Telefon:
+386 (0)1 4706 508
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
- doktor filozofije, Faculty of Science, Technology and Engineering, La Trobe University, 2015
- profesor geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010

Raziskovalna področja
Krasoslovje, speleologija, geomorfologija, fizična geografija, geologija, geokemija, paleoklimatologija, sedimentologija, geokronologija

Izbrane predstavitve in predavanja
- Aeolianite, calcrete, and pinnacle karst in southwestern Australia, as indicators of middle to late Pleistocene palaeoclimates. Predstavitev na mednarodni konferenci Climate Change: Karst Record 7 v Melbournu, Avstralija, 2014.
- The formation of solution pipes on Cape Bridgewater, western Victoria. Predstavitev na konferenci Victorian Universities Earth and Environmental Sciences Conference v Melbournu, Avstralija, 2013.
- The formation of the pinnacles in Nambung National Park, Western Australia. Predstavitev na konferenci Victorian Universities Earth and Environmental Sciences Conference v Melbournu, Avstralija, 2012.
- The formation of the pinnacles in Nambung National Park, Western Australia. Predstavitev na mednarodni konferenci 34th International Geological Congress v Brisbanu, Avstralija, 2012.
- Syngenetic karst in young soft-rock carbonates, Australia (Avstralski singenetski kras v mladih mehkih karbonatnih kamninah). Vabljeno predavanje Geomorfološke zveze Slovenije, 2012.
- Pocket valleys on the Nullarbor Escarpment, Australia. Predstavitev posterja na mednarodni konferenci 20th International Karstological School “Classical Karst” v Postojni, 2012 (soavtor M. Ferk).
- Limestone pinnacles in Western Australia – the result of karstic processes and microbial cementation. Predstavitev na mednarodni konferenci 20th International Karstological School “Classical Karst” v Postojni, 2012.
- Eogenetic caves in conglomerate: an example from Udin Boršt, Slovenia. Predstavitev posterja na mednarodni konferenci 19th International Karstological School “Classical Karst” v Postojni, Slovenija, 2011 (soavtor M. Ferk).
- Australia and New Zealand through the eyes of a Slovene Geographer. Vabljeno predavanje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009.
- Geographic outline of Australia and New Zealand – chosen topics. Vabljeno predavanje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009.

Izbrane publikacije

Lipar, M., Webb, J.A., Cupper, M.L., Wang, N., 2017: Aeolianite, calcrete/microbialite and karst in southwestern Australia as indicators of Middle to Late Quaternary palaeoclimates. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 470

Lipar, M., 2016: Prispevek k slovenski terminologiji krasa in kraških oblik na eogenetskih kvartarnih kalkarenitih (A contribution to Slovenian terminology of karst and its features developed in eogenetic Quaternary calcarenites). Geografski Vestnik 88

Lipar, M., Ferk, M., 2015: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary hydrology and climate : examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Earth-Science Reviews 150

Lipar, M., Webb, J.A., 2015: Middle-late Pleistocene and Holocene chronostratigraphy of the Cape Bridgewater, Victoria, Australia. Proceedings of the Royal Society of Victoria 127.

Lipar, M., Webb, J. A., 2015: The formation of pinnacle karst in Pleistocene calcarenites (Tamala Limestone) in southwestern Australia. Earth-Science Reviews 140.

Lipar, M., Webb, J. A., White, S.Q., Grimes, K.G., 2015: The genesis of solution pipes: Evidence from the Middle-Late Pleistocene Bridgewater Formation calcarenite, southeastern Australia. Geomorphology 246.

Lipar, M., Webb, J. A., 2014: Middle – Late Pleistocene and Holocene chronostratigraphy and depositional history of the Tamala Limestone, Cooloongup and Safety Bay Sands, Nambung National Park, southwestern Western Australia. Australian Journal of Earth Sciences 61.

Ferk, M., Lipar, M., 2012: Eogenetske jame v pleistocenskem karbonatnem konglomeratu v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 52-1.

Lipar, M., Ferk, M., 2011: Eogenetic caves in conglomerate: an example from Udin Boršt, Slovenia. International Journal of Speleology 40-1.

Stepišnik, U., Žebre, M., Tičar, J., Lipar, M., Ferk, M., Kodelja, B., Klemenčič, I., 2010: Obseg pleistocenske poledenitve na Lovčenu v Črni Gori (The extent of Pleistocene glaciation of Lovćen in Montenegro). Geografski Vestnik 82.

Lipar, M., 2009: Pinnacle syngenetic karst in Nambung National Park, Western Australia. Acta Carsologica 38.

Priznanja in nagrade

Nagrada in štipendija za pisanje znanstvenih člankov La Trobe University Postgraduate Writing-up Award (Web of Science) (2014) • Nagrada za ‘najboljšo javno prezentacijo” na konferenci 25th Victorian universities Earth and Environmental Sciences Conference (2012) • Štipendija za popolno kritje doktorskega študija v Avstraliji (La Trobe University Full Fee Research Scholarship) (2011-2015) • Štipendija za kritje osnovnih življenskih stroškov v času doktorskega študija v Avstraliji (La Trobe University Postgraduate Research Scholarship) (2011-2015) • Nagrada Oddelka za geografijo za posebne dosežke za diplomsko delo Geomorfološke oblike in procesi na apnencu Tamala, Zahodna Avstralija (2009) • Nagrada Oddelka za geografijo za posebne dosežke za seminarsko nalogo Spreminjanje rabe tal v Sloveniji z vidika Von Thünenovega modela (2007)