Korozijske cevi kot novi indikator preteklih podnebnih sprememb

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Podnebje našega planeta se nenehno razvija. Razumevanje dinamike teh sprememb ni pomembno le za rekonstrukcijo podnebnih razmer v preteklih obdobjih, temveč tudi za boljše napovedovanje podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti. Slednje postaja vse bolj pomembno zaradi dramatičnega spreminjanja podnebja v zadnjih letih. V projektu predlagamo uporabo površinskih kraških oblik, imenovanih korozijske cevi, kot paleoklimatske indikatorje. Korozijske cevi so vertikalni oz. skoraj vertikalni kraški kanali valjastih oblik, ki jih najdemo na številnih kraških območjih prepustnih karbonatov z matrično poroznostjo po vsem svetu. Nastanejo kot posledica usmerjenega pretoka vode in posledičnega raztapljanja apnenčastih kamnin z matrično poroznostjo. Usmerjenemu toku sledi povečano raztapljanje kamnine, ki začetne nehomogenosti spremeni v končne oblike – korozijske cevi. To odpira možnost povezave morfologije korozijskih cevi z geologijo in hidrologijo sistema v trenutku njihovega nastanka in – kar je najpomembneje – s preteklimi podnebnimi razmerami.

Cilj predlaganega projekta je definirati usmerjen vodni tok v apnencih z matrično poroznostjo kot novega paleookoljskega indikatorja z izdelavo kombiniranega geo-numeričnega modela nastanka korozijskih cevi.

Vodilni partner na Poljskem: dr. Piotr Szymczak

Partnerji: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljanidr. Andrej Šmuc, dr. Tomislav Popit

Slika 1