Znanosti o tleh in arheološko-geofizikalno zavezništvo: širjenje zmožnosti

international project
Osnovni Podatki

Opis

Geofizikalne meritve so neinvazivna metoda, kjer z veliko ločljivostjo pridobimo podatke o zgradbi in spremembi tal. Uporabljajo jih različne vede (mdr. geofizika, pedologija, arheologija, geografija, geologija), a potencial pridobljenih podatkov pogosto ni povsem izkoriščen, zaradi ozke specializacije raziskovalcev in premajhnega obsega interdisciplinarnega sodelovanja, v okviru česar bi pridobljene podatke lahko obravnavali večplastno. Ta omejitev izhaja iz nepopolnega razumevanja razmerja med lastnostmi tal in geofizičnimi meritvami. Premostitev te vrzeli zahteva multidisciplinarne skupine, preizkušanje novih metod in znanstvene razprave za primerjavo rezultatov projektov na to temo. Premagovanje teh izzivov je predpogoj za povečanje stroškovne učinkovitosti geofizikalnih metod, doseganje pričakovanih koristi tehnoloških naložb in omogočanje širše uporabnosti geofizikalnih metod na področju kulturne in naravne dediščine. Projekt »Znanosti o tleh in arheološko-geofizikalno zavezništvo: širjenje zmožnosti (SAGA)« bo zgradil mednarodno mrežo geofizikov, arheologov, raziskovalcev tal in drugih strokovnjakov, ki bodo z interdisciplinarnim sodelovanjem povečali naše zmožnosti za interpretacijo geofizikalnih podatkov med strokami. Vizija je, da bo po štirih letih ustvarjeno okolje, v katerem lahko uspevajo raznovrstne raziskave tal, se izboljša interpretacija podatkov in pridobi širše razumevanje integriranih geofizikalnih metod med več strokami.

Vabljeni tudi na spletno stran projekta.