Dr. Drago Perko

Vodja oddelka za regionalno geografijo+386 1 470 63 60

drago.perko@zrc-sazu.siIzobrazba
diploma iz geografije in sociologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1985
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1989
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1993

 
Raziskovalna področja
regionalna geografija, fizična geografija, geografska tipizacija in regionalizacija, pokrajinska ekologija, geografski informacijski sistemi, tematska kartografija, zemljepisna imena
 
 
Ostale dejavnosti
Zlata plaketa Zveze geografov Slovenije, 2022
Srebrna plaketa Zveze geografov Slovenije, 2009
Zlati znak ZRC, 1999
Kidričeva nagrada za dodiplomski študij, 1986
Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, 1997
Vajglova nagrada za magistrsko nalogo, 1989
Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko nalogo, 1986
Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
Terasirane pokrajine (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije (aplikativni • 01. oktober 2014 - 28. februar 2018)
Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje (aplikativni • 01. marec 2016 - 28. februar 2019)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)