Vodja oddelka za regionalno geografijo

Telefon:
+386 1 470 63 60
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna področja
regionalna geografija, geografska regionalizacija in tipizacija, geografski informacijski sistemi, digitalna tematska kartografija, zemljepisna imena

Ostale dejavnosti
nacionalni koordinator za geografijo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
član Znanstvenega sveta GIAM ZRC SAZU
član Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
član Komisije za geografsko terminologijo Zveze geografov Slovenije
urednik znanstvene revije Geografski vestnik/Geographical Bulletin
sourednik knjižne zbirke Geografija Slovenije
sourednik knjižne zbirke Georitem
sourednik knjižne zbirke GIS v Sloveniji
sourednik knjižne zbirke Regionalni razvoj
član uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Geobalcanica
član uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija
član izdajateljskega sveta revije National Geographic Junior
član uredniškega odbora publikacije Poročilo o delu ZRC SAZU
član založniškega sveta Založbe ZRC
član organizacijskih odborov bienalnih simpozijev Geografski informacijski sistemi v Sloveniji in Regionalni razvoj v Sloveniji

Izbrane publikacije

Perko, D., Urbanc, M. 2004: Landscape research in Slovenia. Belgeo 2004, 2/3.
Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. 2006: Slovenia. Soil erosion in Europe. Chichester.
Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Perko, D. 2006: Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimilendruck: Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148.
Perko, D. 2007: Landscapes. Slovenia in focus. Ljubljana.
Kladnik, D., Perko, D., Urbanc, M. 2009: Cultural landscapes in Slovenia from a geographical perspective. Cultural landscape: across disciplines. Bydgoszcz, Kraków.
Ciglič, R., Perko, D. 2012: Slovenia in geographical typifications and regionalizations of Europe. Geographical tidbits from Slovenia: special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Ljubljana.
Ciglič, R., Perko, D. 2013: Pokrajinske vroče točke Evrope. Acta geographica Slovenica 53-1
Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24. Ljubljana.
Kladnik, D., Perko, D. 2013: Slovenska imena držav. Geografija Slovenije 25. Ljubljana.
Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: Določanje pokrajinskih vročih točk Slovenije. Acta geographica Slovenica 57-1.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba
diploma iz geografije in sociologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1985
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1989
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1993

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko nalogo, 1986 • Kidričeva nagrada za dodiplomski študij, 1986 • Vajglova nagrada za magistrsko nalogo, 1989 • Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, 1997 • Zlati znak ZRC, 1999