Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava conskega sistem v Republiki Sloveniji
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. november 2007–6. marec 2008
Opis

V okviru načrtovanega integriranega javnega potniškega sistema v Sloveniji je potrebno pripraviti zasnovo novega tarifnega sistema. V projektni nalogi smo pripravili zasnovo tarifnih con v dveh različicah in uredili bazo postajališč javnega potniškega prometa v Sloveniji.

Tarifne cone v Sloveniji (slika v večji ločljivosti).


Tarifne cone v severovzhodni Sloveniji (slika v večji ločljivosti)

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Agencija za promet, d.o.o.

Finančni vir

Ministrstvo za promet

Ključne besede

javni potniški promet • tarifne cone • daljinar