Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
Kratica:
DEDI II
Sodelavci:
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2009–30. september 2010
Opis

Raziskovalno razvojni projekt Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem – DEDI II predstavlja nadgradnjo uspešnega pilotnega projekta DEDI, ki je bil namenjen zasnovi spletnega mesta Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Poudarki projekta so novi pristopi k digitalni predstavitvi naravne in kulturne dediščine najširši javnosti ter njene umeščenosti v prostor (2D, 3D) in čas. Poleg tega bo DEDI v obliki dodajanja več medijskih gradiv (t.i. deditek) omogočal aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine, kar predstavlja pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete. V sklopu projekta bomo preučili tudi kategorizacijo in taksonomijo naravne in kulturne dediščine.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Xlab • Sinergise • Hruška • Znanstvenoraziskovalni center SAZU • Geodetski inštitut Slovenije • Narodna univerzitetna knjižnica • Zavod za gradbeništvo • Filozofska fakulteta

Finančni vir

60% Ministrstvo za visoko šolstvo, 40% lastne udeležbe

Ključne besede

naravna dediščina • kulturna dediščina • splet 2.0 • digitalne zbirke • e-vsebine • izobraževanje • GIS