Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Življenjsko okolje prebivalcev Slovenije: večkriterijsko vrednotenje in izgradnja informacijsko-komunikacijske platforme
 
Trajanje:
1. oktober 2013–30. junij 2015
Opis

Projekt se ukvarja s preučevanjem življenjskega okolja prebivalcev Slovenije in zagotavljanjem primerne podpore odločanju za njegovo izbiro. Pod pojmom življenjsko okolje se razume prostorski sistem, ki vključuje strukturno in funkcijsko različne temeljne dejavnosti človeka: bivanje, delo, izobraževanje, oskrba, prosti čas in promet. V prvem delu projekta se skuša na podlagi večkriterijskega vrednotenja življenjskega okolja določiti območja, ki so bolj ali manj primerna za opravljanje posameznih temeljnih dejavnosti človeka, v drugem delu pa zgraditi informacijsko-komunikacijska platforma za določanje želenega oziroma primernega življenjskega okolja s strani prebivalcev Slovenije ali različnih socialnogeografskih skupin.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

- Evropski socialni sklad, - XLAB d.o.o.

Ključne besede

življenjsko okolje • temeljne človekove dejavnosti • socialnogeografske skupine • večkriterijsko vrednotenje • IKT platforma