Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava študije Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na Miljskem polotoku in Goriškem za projekt TRADOMO
Kratica:
TRADOMO
Sodelavci:
 
Trajanje:
14. januar 2013–30. september 2013
Opis

V mednarodnem projektu TRADOMO, katerega partnerji so Mestna občina Koper, Občina Milje, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, Goriška pokrajina, Tržaška pokrajina in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije smo sodelovali kot podizvajalci. Na podlagi demogeografskih in prometnih analiz je bil pripravljen predlog novih čezmejnih avtobusnih povezav.

 

Rezultati

Rezultati raziskave so opisani v poročilu.

 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Občina Šempeter - Vrtojba

Ključne besede

javni potniški promet • čezmejno sodelovanje • meddržavna avtobusna linija • informacijske elektronske table • Gorica • Nova Gorica • Milje • Koper