Indijska filmska industrija kot gonilo novih družbeno-gospodarskih povezav med Indijo in Evropo

Osnovni Podatki

Opis

Indijska filmska industrija letno proizvede od 1500 do 2000 filmov. Medtem ko je indijska kinematografija že tradicionalno prisotna v delih sveta, tesno povezanih z njeno diasporo, pa je nedavno precej preskočila okvire južnoazijskega občinstva. Razširitev je privedla do široke vključitve novih lokacij v proizvodni filmski proces. Od začetkov uveljavljanja barvne televizije v šestdesetih letih so filmi, kot so Večer v Parizu (1967), Silsila (1981), Chandni (1989), Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995), Fanaa (2006), Zindagi Na Milegi Dobara (2011) in Queen (2014), v veliki meri mobilizirali slikovite evropske lokacije. Upodabljanje filmov v tujem okolju naj bi gledalcem ponudilo nove vizualne atrakcije, hkrati pa je vsaj deloma tudi poskus naslavljanja občinstev v diaspori z močnim občutkom za "Indijo".

Projekt FilmInd poskuša razumeti mobilizacijo evropskih lokacij v indijski filmski industriji, ki povezuje te prakse s kontekstom kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti, turizma, diplomacije in novih gospodarskih priložnosti za naložbe in zaposlovanje. Evropske vlade, ministrstva za turizem in filmska združenja so nedavno delovala v smeri promocije svojih držav kot filmskih destinacij. Pri tem običajno poudarjajo ponudbo strokovnih storitev, finančno učinkovitost na podlagi lokalnih storitev in ostale spodbude. Kontekst povečane konkurence pri privabljanju filmskih ustvarjalcev na nove lokacije in mednarodnega kroženja indijskega filma je ustvaril nove vrste kulturnih povezav in možno gospodarsko sodelovanje med Indijo in evropskimi državami. Potencial za evropsko-indijsko sodelovanje je s tega vidika pomemben in je lahko vzajemno koristen.

Metodologija projekta zajema:
• mapirati in analizirati specifične lokacije v Evropi, v katerih se izvaja snemanje indijskih filmov (analiza vse Evrope in po posameznih državah);
• določiti in analizirat infrastrukturo, ki omogoča enostavno mobilnost filmskih ekip na te evropske lokacije;
• raziskati gradnjo prostora z uporabo evropskih lokacij v indijski filmski industriji;
• analizirati družbeno-gospodarski vpliv indijske filmske industrije v Evropi in Indiji;
• spodbujati in podpirati lokalni in regionalni razvoj v Evropi in Indiji prek indijske filmske industrije.

 


Faze projekta

Delovni paket 1: Vodenje projekta in komunikacija

 

Delovni paket 2: Kartiranje filmskih lokacij

Raziskovalna vprašanja: Kako so posnete lokacije v Evropi izbrane s strani indijske filmske industrije? Kakšno je razmerje med različnimi kraji v filmih (geografske in kulturne predstavitve mest, regij, držav)? Kako je zamišljanje držav zgrajeno prek lokacij, mobiliziranih v filmih?

 

Delovni paket 3: Infrastruktura filmske proizvodnje

Raziskovalna vprašanja: Kakšna so pričakovanja indijskih filmskih proizvajalcev do evropskih partnerjev? Kako Evropa na različnih ravneh (mesta/regije/države) privabi indijsko filmsko industrijo? Kako razumemo mehanizme infrastrukture, ki omogočajo sodelovanje? Kakšno sodelovanje se je razvilo v zadnjih nekaj desetletjih?

 

Delovni paket 4: Raziskovanje občinstva

Raziskovalna vprašanja: Kako občinstvo povezuje različne kraje (Indija/različne evropske države/mesta), ki so prikazani v filmih? Kako evropska občinstva zaznavajo uporabo določenih lokacij v teh filmih?

 

Delovni paket 5: Prostorski vplivi indijske filmske industrije

Raziskovalna vprašanja: Kakšen je odnos med indijsko in evropsko filmsko industrijo glede na njihove razvojne poti na evropskih lokacijah? Kakšni so lokalni družbeno-gospodarski učinki prelivanja? Kakšen je vpliv koprodukcije na indijsko in evropsko kinematografijo? Ali ima kakšen globlji kulturni vpliv? Ali vpliva na kulturo produkcije filmov? Katere podatke o indijski filmski industriji potrebujejo zainteresirane strani, da spodbujajo in podpirajo lokalni in regionalni razvoj v Evropi in Indiji?


Tip
Projekt

Tip projekta
mednarodni raziskovalni projekt

Ključne besede
lokalni in regionalni razvoj
geografsko in kulturno zamišljanje pokrajin
kulturne in ustvarjalne dejavnosti
lokacije snemanja
filmska proizvodnja