Title:
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga prinaša rezultate avtoričinega raziskovalnega dela na področju tematske kartografije ob pripravljanju prvega nacionalnega atlasa Slovenije, ki je izšel leta 1998 z naslovom Geografski atlas Slovenije. Vsebuje tudi krajši pregled zgodovinskega razvoja tematske kartografije ter splošnogeografskih in nacionalnih atlasov, predvsem pa opis vseh stopenj delovnega procesa pri računalniški izdelavi tematskih zemljevidov s posebnim poudarkom na njihovem usklajenem estetskem in vsebinskem oblikovanju.

The book outlines the scientific achievements of digital cartography developed for the purpose of the National Atlas of Slovenia, published in 1998 with the title Geographical Atlas of Slovenia. Different topics, referring to thematic maps, such as brief description of the history of thematic cartography and various atlases, have been explained. Further on all stages in the working process of digital mapmaking with all the emphasis on appropriate aesthetic solutions in accordance with different content use have been interpreted in detail. Cartographic scientific statements have been emphasised with cases of thematic maps from the Geographical Atlas of Slovenia. The author demonstrates the classical cartographic principles, formed in long lasting development of cartographic profession as well as the newest methodological ascertainments that were applied using the up-to-date digital technology.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-83-8

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 136 pages • 11 b-w and 30 colour pictures

Price

not for sale