Naslov:
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga prinaša rezultate avtoričinega raziskovalnega dela na področju tematske kartografije ob pripravljanju prvega nacionalnega atlasa Slovenije, ki je izšel leta 1998 z naslovom Geografski atlas Slovenije. Vsebuje tudi krajši pregled zgodovinskega razvoja tematske kartografije ter splošnogeografskih in nacionalnih atlasov, predvsem pa opis vseh stopenj delovnega procesa pri računalniški izdelavi tematskih zemljevidov s posebnim poudarkom na njihovem usklajenem estetskem in vsebinskem oblikovanju.

Znanstveni dosežki na področju oblikovanja tematskih zemljevidov so podkrepljeni s primeri iz Geografskega atlasa Slovenije. Avtorica predstavlja klasična kartografska načela, ki so se uveljavila v dolgoletnem razvoju kartografske stroke, hkrati pa nove metodološke pristope, ki jih je uporabila ob pomoči sodobne računalniške tehnologije.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-83-8

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 136 strani • 11 črno-belih in 30 barvnih slik