Title:
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Avtor v knjigi najprej predstavlja izrazoslovje s poudarkom na izrazih relief in digitalni model reliefa, opisuje relief kot sestavino pokrajine, geografskega informacijskega sistema in zemljevidov ter podaja splošne značilnosti površja v Sloveniji, nato pa predstavlja tiste značilnosti nadmorskih višin, naklonov, ekspozicij in reliefnih enot Slovenije, ki jih je ugotovil z obdelavo stometrskega digitalnega modela reliefa. Avtor se ukvarja tudi s povezanostjo reliefa in nekaterih drugih sestavin pokrajine. Ugotovitve iz osrednjih poglavij prikazuje tudi po posameznih pokrajinskih enotah. Knjiga je bogato opremljena s kartografskim in drugim slikovnim gradivom ter preglednicami. Namenjena je študentom, dijakom, učencem in njihovim učiteljem ter vsem drugim, ki jih zanimajo reliefne značilnosti naše nenavadno raznolike Slovenije.

In the introductory chapter, the author explains the term “digital elevation model"; outlines the features of the 100-meter digital elevation model of Slovenia; presents relief as a component part of the landscape, the geographic information system, and maps; derives a special coefficient for surface undulation based on changes in altitude and inclination; describes the method for determining relationships between relief and other components of the landscape; and outlines the basic characteristics of the surface of Slovenia.

The central chapters are devoted to presenting the characteristics of altitude, inclination, and surface exposition determined by the author using the 100-meter digital elevation model. On the basis of an analysis of numerous relief elements, primarily altitude, inclination, and relief coefficients, the author defines the relief units of Slovenia and calculates the relationship between relief and several other landscape elements, in particular rocks, vegetation, population, and settlement patterns.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-94-3

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 229 pages • 103 colour pictures, 35 plates

Price

not for sale