Naslov:
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtor v knjigi najprej predstavlja izrazoslovje s poudarkom na izrazih relief in digitalni model reliefa, opisuje relief kot sestavino pokrajine, geografskega informacijskega sistema in zemljevidov ter podaja splošne značilnosti površja v Sloveniji, nato pa predstavlja tiste značilnosti nadmorskih višin, naklonov, ekspozicij in reliefnih enot Slovenije, ki jih je ugotovil z obdelavo stometrskega digitalnega modela reliefa. Avtor se ukvarja tudi s povezanostjo reliefa in nekaterih drugih sestavin pokrajine. Ugotovitve iz osrednjih poglavij prikazuje tudi po posameznih pokrajinskih enotah. Knjiga je bogato opremljena s kartografskim in drugim slikovnim gradivom ter preglednicami. Namenjena je študentom, dijakom, učencem in njihovim učiteljem ter vsem drugim, ki jih zanimajo reliefne značilnosti naše nenavadno raznolike Slovenije.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-94-3

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 229 strani • 103 barvne slike, 35 preglednic