Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Terminološki slovar urejanja prostora
Kratica:
TSUP
Sodelavci:
, , , , ,
dr. Damir Josipovič
, , ,
mag. Borut Peršolja
, , , , ,
A. Turel Faleskini
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2004–31. december 2006
Opis

Najprej smo skupaj s soizvajalci na delavnicah uskladili konceptualna vprašanja, izdelali vzorčne primere tipičnih geselskih prispevkov in izdelali podroben geslovnik. Sodelavci Geografskega inštituta smo pripravili več kot 1000 predlogov gesel. Pri tem je treba poudariti, da smo bili že od samega začetka s strani naročnika omejeni na vsega približno 1500 najpomembnejših geselskih prispevkov. V nadaljevanju smo sodelavci z vseh sodelujočih ustanov pripravili opise za skoraj 2000 gesel, ki so po področjih in abecednem zaporedju predstavljena v sklepnem poročilu prvega dela projekta. Sodelavci Geografskega inštituta smo napisali okrog 800 razlag za izbrana gesla s področja regionalnega planiranja, geologije, fizične geografije, družbene geografije, regionalne geografije, demografije, kmetijstva, prometa, telekomunikacij, energetike, prostočasnih dejavnosti, turizma, naravnih nesreč in psihologije.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo • ACER • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Finančni vir

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost Ministrstvo za okolje in prostor

Ključne besede

slovar • terminološki slovar • prostorsko planiranje • urbanistično planiranje • regionalno planiranje • urejanje prostora