Dr. Janez Nared

Pomočnik predstojnika+386 1 470 65 48

janez.nared@zrc-sazu.siIzobrazba
diploma iz geografije in sociologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
magister prava, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2009

Raziskovalna področja

regionalno planiranje, regionalni razvoj, regionalna politika, prostorsko planiranje, ekonomska geografija, participativno planiranje

Ostale dejavnosti

 

 

Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001

- Nared, J. 2020: Regional development in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. 
- Nared, J., Bole, D., Razpotnik Visković, N., Tiran, J. 2020: Slovenian economy. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature.
- Bole, D., Goluža, M., Tiran, J., Kumer, P., Topole, M., Nared, J. 2020: The settlement system in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. 
- Nared, J. (ur.) 2019: Transforming European metropolitan regions: smart mobility for better liveability. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC.
- Nared, J., Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A. 2019. Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Založba ZRC, Ljubljana.
- Nared, J. 2018: Local self-government reforms in Slovenia: discourse on centrality and peripherality. Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development, Cham: Springer Nature.
- Rus, P; Nared, J., Bojnec, Š. 2018: Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana urban region. Acta geographica Slovenica 58-2. 
- Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9.
- Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57-2. 
- Nared. J., Razpotnik Visković, N. 2016: Somestja v Sloveniji. Geografski vestnik 88-2. 
 


 

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. september 2021 - 31. avgust 2024)
Vrednotenje ukrepov regionalne politike v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2022 - 30. september 2025)
CAPACities (aplikativni • 01. oktober 2008 - 31. marec 2011)
CATCH_MR (aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
CHERPLAN (aplikativni • 01. januar 2011 - 31. december 2013)
WIKIAlps (aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. marec 2016)
Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 31. marec 2018)
Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja (crp • 01. april 2018 - 30. november 2019)
SMART-MR (interreg • 01. april 2016 - 31. marec 2021)