Vodja Oddelka za naravne nesreče

Telefon:
01 470 63 57
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005
Magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000

Raziskovalna področja
Fizična geografija, geomorfologija, geografija naravnih nesreč, paleoklima, geografski informacijski sistemi

Ostale dejavnosti
- član Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo (E-STAG) pri Uradu OZN za zmanjševanje naravnih nesreč (UN DRR) (od 29. 3. 2018)
- podpredsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
- glavni urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik, ki je od 2011 vključena v Scopus in Science citation index expanded – SCIE (2004–)
- glavni urednik revije Ujma, ki jo izdaja Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije,
- docent na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper (do 2015),
- soorganizator Ušeničnikovega dneva – trienalnega simpozija Naravne nesreče v Sloveniji,
- sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče (do 2015),
- član Komisije za nevarnost in ogroženost pri Mednarodni geografski zvezi,
- tajnik Geomorfološkega društva Slovenije (2001–2011)
- član Komisije za sanacijo plazu Stože nad Logom pod Mangartom, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije (november 2000–januar 2001)
- referent za predavanja Ljubljanskega geografskega društva (2001–2005).

Izbrane publikacije
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Naravne nesreče brez meja (bilateralni projekt • 1. oktober 201130. september 2014)

CapHaz-Net (okvirni program • 1. junij 200931. maj 2012)

Priznanja in nagrade

Univerzitetna Prešernova nagrada za študente, Univerza v Ljubljani, 2001 • Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, 2004