Title:
Georitem
Editorship:
Time scale:
since 2007
Keywords:
geography, illegal dumps, landfills, Ljubljana (vicinity), sanation, Slovenia, waste, waste deposits, water pollution, water protection areas, daily migrations, daily mobility, public passenger transportation, transport geography, cities, competitiveness, creative environment, creativity, geographical aspect, learning regions, social geography, geomorphology, geomorphometry, karstology, morphogenesis, physical geography, Rakov Škocjan, speleology, agriculture, dung heap, dung pits, groundwater, groundwaters, Ljubljansko polje, water resources, cultural heritage, development, evaluation, historical surveys, landscape parks, natural heritage, spatial planning, digital heights model, landscape types, relief, surface aspect, surface exposition, surface inclination, education, Europe, natural disasters, secondary schools, teaching, textbooks, exonyms, geographical names, standardization, cultural landscape, Slovenian coast, Slovenian Istria, state borders, architecture, collective volume, regional development, regional planning, rural areas, rural geography, settlements, urban planning, urbanism, regional centers, spatial development, transport accessibility, Alps, economic geography, Idrija, regional geography, regional policy, sustainable development, investments, social development, built-up areas, colonization, jobs, land use, rural settlements, suburbanization, watercourses, wells, avalanches, landslide, landslides, legislation, maps, modeling, human resources, knowledge, knowledge society, social groups, suburbanisation, associations, climax communities, ecology of plants, invasive species, pedogenesis, pioneer vegetation species, succession, part-time farms, suburbs, Mediterranean, transportation infrastructure, transportation land use, case studies, environmental interpretation, Iška, Ljubljansko barje, nature trails, open-air classroom, environment protection, environmental awareness, environmentally friendly behaviour, psychological factors, public awareness, social factors, indicators, living environment, quality of life, quality of living, research, urban geography
Language(s):
Description

This series publishes research studies in geography and related disciplines. It is primarily dedicated to comprehensive presentations of issues with a limited focus, and a prominent position is held by studies completed as part of institutional projects in Slovenia and abroad.

Contact
post box: P. P. 306, 1001 Ljubljana
e-mail: gi@zrc-sazu.si
fax: 01 4257 793

Instructions for authors
file with instructions (in Slovene only)

List of books:
26 Katarina Polajnar Horvat: Environmentally friendly behaviour
25 David Bole: Transportation land-use change in Slovenia
24 Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
23 Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert: Geografija in rastlinska sukcesija
22 Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja
21 Nika Razpotnik Visković: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
20 Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
19 Marjan Ravbar, Jani Kozina: Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
18 Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
17 Mateja Ferk, Uroš Stepišnik: Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
16 Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
15 Mimi Urbanc: Pokrajinske predstave o slovenski Istri
14 Jani Kozina: Prometna dostopnost v Sloveniji
13 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik: Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
12 Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared: Prostorska in razvojna vprašanja Alp
11 Matej Gabrovec, David Bole: Dnevna mobilnost v Sloveniji
10 Janez Nared, Damjan Kavaš: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
9 Marjan Ravbar: Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
8 Matija Zorn, Blaž Komac: Zemeljski plazovi v Sloveniji
7 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Gnojišča na Ljubljanskem polju
6 Marjan Ravbar, David Bole: Geografski vidiki ustvarjalnosti
5 David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
4 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
3 Drago Perko: Morfometrija površja Slovenije
2 Drago Kladnik: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
1 Aleš Smrekar: Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane

 

Titles
Družbeni učinki urbanega kmetijstva
Georitem 31

Authors: Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović
Year: 2019
Lastniki gozdov v Sloveniji
Georitem 30

Author: Peter Kumer
Year: 2019
Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
Georitem 29

Authors: Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek
Year: 2019
Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
Georitem 28

Author: Jernej Tiran
Year: 2017
Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine Ljubljanskega barja
Georitem 27

Author: Mateja Šmid Hribar
Year: 2016
Okolju prijazno vedenje
Georitem 26

Author: Katarina Polajnar Horvat
Year: 2015
Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
Georitem 25

Author: David Bole
Year: 2015
Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
Georitem 24

Authors: Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič
Year: 2014
Geografija in rastlinska sukcesija
Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Georitem 23

Authors: Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert
Year: 2014
Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja
Enotni pristop in izbrana orodja
Georitem 22

Authors: Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk
Year: 2013
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Author: Nika Razpotnik Visković
Year: 2013
Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Georitem 20

Authors: Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus
Year: 2012
Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
Georitem 19

Authors: Marjan Ravbar, Jani Kozina
Year: 2012
Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
Georitem 18

Authors: Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič
Year: 2011
Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
Georitem 17

Authors: Mateja Ferk, Uroš Stepišnik
Year: 2011
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Georitem 16

Authors: Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar
Year: 2011
Pokrajinske predstave o slovenski Istri
Georitem 15

Author: Mimi Urbanc
Year: 2011
Prometna dostopnost v Sloveniji
Georitem 14

Author: Jani Kozina
Year: 2010
Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Georitem 13

Authors: Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik
Year: 2009
Prostorska in razvojna vprašanja Alp
Georitem 12

Authors: Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared
Year: 2009
Dnevna mobilnost v Sloveniji
Georitem 11

Authors: Matej Gabrovec, David Bole
Year: 2009
Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
Georitem 10

Authors: Janez Nared, Damjan Kavaš
Year: 2009
Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
Georitem 9

Author: Marjan Ravbar
Year: 2009
Zemeljski plazovi v Sloveniji
Georitem 8

Authors: Matija Zorn, Blaž Komac
Year: 2008
Gnojišča na Ljubljanskem polju
Georitem 7

Authors: Aleš Smrekar, Drago Kladnik
Year: 2008
Geografski vidiki ustvarjalnosti
Georitem 6

Authors: Marjan Ravbar, David Bole
Year: 2007
Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Georitem 5

Authors: David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
Year: 2007
Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
Georitem 4

Authors: Aleš Smrekar, Drago Kladnik
Year: 2007
Morfometrija površja Slovenije
Georitem 3

Author: Drago Perko
Year: 2007
Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
Georitem 2

Author: Drago Kladnik
Year: 2007
Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane
Georitem 1

Author: Aleš Smrekar
Year: 2007

Publishing House

Založba ZRC

ISSN

1855-1963

Specifications

paperback • 14 × 21 cm

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

(187 KB)