Title:
Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor
1 Uvod
1.1    Namen in cilji
1.2    Metode
Regionalno prostorsko načrtovanje v Sloveniji v obdobju 1968–2016
2.1    Ključni mejniki regionalnega prostorskega načrtovanja do osamosvojitve Slovenije
2.2    Regionalno prostorsko načrtovanje po osamosvojitvi Slovenije
3 Regionalna politika v Sloveniji v obdobju 1971–2017
3.1    Regionalna politika v Sloveniji med letoma 1971 in 1991
3.2    Obdobje spodbujanja demografsko ogroženih območij med letoma 1991 in 1999
3.3    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja med letoma 1999 in 2005
3.4    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja med letoma 2005 in 2011
3.5    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja od leta 2011 dalje
4 Izhodišča za pripravo modela povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja
4.1    Institucionalni vidik
4.2    Vsebinski vidik
4.3    Procesni vidik
5 Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni
5.1    Model
5.2    Strokovne podlage
5.3    Struktura strategije razvoja regije
5.4    Procesni vidik načrtovanja na regionalni ravni
5.5    Deležniki
5.6    Financiranje
5.7    Tveganja
6 Priporočila
7 Sklep
8 Seznam virov in literature
9 Seznam slik
 

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0154-1

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 92 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)