Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji

Authors: Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek, Janez Nared
Year: 2019Table of content

Predgovor
1 Uvod
1.1    Namen in cilji
1.2    Metode
Regionalno prostorsko načrtovanje v Sloveniji v obdobju 1968–2016
2.1    Ključni mejniki regionalnega prostorskega načrtovanja do osamosvojitve Slovenije
2.2    Regionalno prostorsko načrtovanje po osamosvojitvi Slovenije
3 Regionalna politika v Sloveniji v obdobju 1971–2017
3.1    Regionalna politika v Sloveniji med letoma 1971 in 1991
3.2    Obdobje spodbujanja demografsko ogroženih območij med letoma 1991 in 1999
3.3    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja med letoma 1999 in 2005
3.4    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja med letoma 2005 in 2011
3.5    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja od leta 2011 dalje
4 Izhodišča za pripravo modela povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja
4.1    Institucionalni vidik
4.2    Vsebinski vidik
4.3    Procesni vidik
5 Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni
5.1    Model
5.2    Strokovne podlage
5.3    Struktura strategije razvoja regije
5.4    Procesni vidik načrtovanja na regionalni ravni
5.5    Deležniki
5.6    Financiranje
5.7    Tveganja
6 Priporočila
7 Sklep
8 Seznam virov in literature
9 Seznam slik
 More ...Regular price
15.00 €

Online price
13.50 €


Keywords
models
regional development
regional planning
Slovenia
spatial development
spatial planning
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR