Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Sodobne fizičnogeografske spremembe v gorskih pokrajinah Slovenije in Črne gore
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2008–31. december 2011
Opis

Gorske pokrajine so eden od najbolj očutljivih ekosistemov na Zemlji. Zelo so dovzetne za sprememebe podnebnih in hidroloških razmer, rastja, prsti pa tudi geomorfnih procesov. Spremembe se najbolj in najprej pokažejo prav v gorskih pokrajinah. Njihove posledice se s krajšim ali daljšim časovnim zamikom pokažejo tudi v nižjih legah, kjer pogosto vplivajo na človekove dejavnosti. Tam imajo lahko včasih tudi nenaden značaj oziroma večje razsežnosti. Spremembe gorskih pokrajin so lahko neposredne ali posredne. Za znanstveno preučevanje so zanimivejše slednje, zato je pomembno, da ne raziskujemo le manjših območij v okviru gorovja, temveč rezultate primerjamo z ugotovitvami kolegov, ki delajo na območjih drugih gorskih pokrajin. Z vidika primerljivosti rezultatov moramo raziskovati sosednje gorske pokrajine podobnih geografskih širin. Zato se nam zdi zanimiva primerjava Alp (Slovenija) in Karpatov oziroma Balkanskega in Rodopskega gorstva ter Dinarskega gorstva (Srbija).

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Geografska fakulteta Univerze v Beogradu

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

geografija • fizična geografija • geomorfologija • naravne nesreče • ledenik • Črna Gora • Srbija • Slovenija