Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
Diploma iz geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001

Raziskovalna področja
fizična geografija, geomorfologija, geografija naravnih nesreč, geografski informacijski sistemi, degradacija zemljišč, okoljska zgodovina

Ostale dejavnosti
- področni urednik za fizično geografijo znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik , citirane v SCIE in SCOPUS-u
- glavni urednik znanstvene revije Geografski vestnik (2011–), citirane v SCOPUS-u
- član uredniškega odbora znanstvenih revij: Hrvatski geografski glasnik (2014–), The Environment (2014–), Geografski pregled (2014–), Acta Geobalcanica (2015–), Problems of Geography (2016–), Environmental & Socio-economic Studies (2017–)
- sourednik knjižne zbirke Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
- sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče
- član Izvršilnega odbora Zveze geografov Slovenije (2003–2007, 2011–)
- član usmeritvenega odbora SEEmore, Jugovzhodnoevropskega združenja za preučevanje gora (2013–)
- član usmeritvenega odbora COMLAND, Komisije za degradacijo zemljišč in dezertifikacijo pri Mednarodni geografski zvezi (2016–)
- vodnik Planinske zveze Slovenije (1996–)

Izbrane publikacije

KNJIGE
- Zorn, M. in sodelavci 2015: Dolina Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 32.
- Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30.
- Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M. 2013: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja. Georitem 22.
- Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. 2011: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi. Georitem 18.
- Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20.
- Ažman Momirski, L., Kladnik, D., Komac, B., Petek, F., Repolusk, P., Zorn, M. 2008: Terasirana pokrajina Goriških brd. Geografija Slovenije 17.
- Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8.
- Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18.
- Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15.

IZBRANI ČLANKI
- Breg Valjavec, M., Zorn, M., Čarni, A. 2018: Human‐induced land degradation and biodiversity of Classical Karst landscape: On the example of enclosed karst depressions (dolines). Land Degradation & Development.
- Breg Valjavec, M., Zorn, M., Čarni, A. 2018: Bioindication of human-induced soil degradation in enclosed karst depressions (dolines) using Ellenberg indicator values (Classical Karst, Slovenia). Science of the Total Environment 640/641.
- Van  Hall, R. L., Cammeraat, L. H., Keesstra, S. D., Zorn, M. 2017: Impact of secondary vegetation succession on soil quality in a humid Mediterranean landscape. Catena 149-3.
- Ferk, M., Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M., Stepišnik, U. 2017: Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. Quaternary glaciation in the Mediterranean mountains, Special publication of the Geological Society London 433.
- Tošić, I., Zorn, M., Ortar, J., … 2016: Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in Slovenia from 1961 to 2011. Atmospheric Research 168.
- Del Gobbo, C., Colucci, R. R., Forte, E., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2016: The Triglav glacier (South-Eastern Alps, Slovenia): volume estimation, internal characterization and 2000-2013 temporal evolution by means of ground penetrating radar measurements. Pure and Applied Geophysics.
- Zorn, M. 2012: Geomorphic activity in flysch badlands of the Istria peninsula (SW Slovenia). Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Suppl. 56-3.
- Kuhlicke, C., …, Zorn, M., … 2011: Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Environmental Science & Policy 14- 7.
- Zorn, M., Komac, B. 2009: The importance of landsliding in a flysch geomorphic system: The example of the Goriška brda Hills (W Slovenia). Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Suppl. 56-3.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Naravne nesreče brez meja (bilateralni projekt • 1. oktober 201130. september 2014)

OTREMED (aplikativni projekt • 1. september 201031. avgust 2013)

CapHaz-Net (okvirni program • 1. junij 200931. maj 2012)

Priznanja in nagrade

Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, 2011 • Srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved, 2009 • Zahvala Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, 2007 • Univerzitetna Prešernova nagrada za študente, Univerza v Ljubljani, 2001