Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih opazovanj Triglavskega ledenika

Opis zbirke

Razstava predstavlja raziskovanje Triglavskega ledenika, ki je najstarejši stalni slovenski raziskovalni projekt.Vsebina

Leta 2016 je minilo sedem desetletij od prvih uradnih meritev Triglavskega ledenika, ki so bile  5. septembra 1946. To je bila tudi ena prvih nalog istega leta ustanovljenega Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Raziskovanje Triglavskega ledenika je najstarejši stalni slovenski raziskovalni projekt. S starim zemljepisnim imenom Zeleni plaz je tesno povezana prva omemba ledenika iz leta 1778 in sovpada z opisom prvega pristopa na Triglav (2864 m), najvišjo slovensko goro in narodnim simbolom. Ledenik leži na skrajnem jugovzhodnem robu Alp, zato je še posebej občutljiv na podnebne spremembe. Na začetku meritev je bila njegova površina okrog 15 hektarov in se je do danes skrčila desetkratno na vsega nekaj več kot poldrugi hektar (prostornina pa za skoraj tristokratno). Ledenik razen ledeniškega ledu v glavnem nima več večine ledeniških značilnosti, zato lahko o ledeniku govorimo le še zaradi njegove preteklosti, v kateri je nedvomno še imel vse temeljne značilnosti alpskih ledenikov. Na enajstih razstavnih panojih je predstavljenih pet vsebinskih sklopov: značilnosti oblik površja na območju ledenika, viri iz časa pred začetkom meritev, izmere ledenika, njegovo kolebanje ter vremenske in podnebne razmere.

Postavitev razstave so omogočile Gornjesavski muzej Jesenice in Ljubljanske mlekarne.

V kolikor bi si jo želeli ogledati tudi v vašem kraju, vzpostavite stik s skrbnikom te zbirke (e-naslov: miha.pavsek@zrc-sazu.si, telefon: 01/470 63 61). 

Posebna izdaja
Triglavski ledenik (informacijski pano Triglavskega narodnega parka na Kredarici)
Izdelavo panoja je omogočila Zavarovalnica Triglav, d.d.
Uredil: Miha Pavšek
Izdano: julij, 2018