Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca
Sodelavci:
,
Franci Petek
, , , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2006–30. april 2008
Opis

Projekt je potekal v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006–2013. Njegovo izhodišče je temeljilo na spoznanju, da je dejansko stanje prostorskih razmerij (odnosov med posameznimi ustvarjenimi prostorskimi prvinami) čedalje slabše zaradi prevelike splošnosti programskih in prostorskih aktov, s tem pa posledično slabše uporabnosti, ne dovolj natančno določenega prenosa s planske na projektno in izvedbeno raven in ne nazadnje odsotnosti učinkovite kontrole izvajanja prostorskih določil. Preučili smo prostorske spremembe oziroma preobrazbo, ki se pojavljajo v pokrajini zaradi spreminjanja poselitve in posodabljanja kmetijstva. Pokrajinski učinki posodabljanja kmetijstva so bili na ravneh vzorčnih kmetijskih obratov in naselij preučeni v Goriških brdih, Spodnji Savinjski dolini in Suhi krajini, pokrajinah, ki so bile po temeljitem razmisleku izbrane kot vzorčna območja diverzifikacije kmetovanja v Republiki Sloveniji. Podani so modeli razvoja in scenariji pričakovanih sprememb naselbinskega sistema, predlogi konkretnih sprememb in splošnih smernic prostorskega razvoja ter predlog instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja. Leta 2008 je bilo pripravljeno sklepno poročilo, ki je podlaga za načrtovano znanstveno monografijo.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani • Urbanistični inštitut Republike Slovenije • Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije

Finančni vir

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za okolje in prostor

Ključne besede

prostorsko planiranje • prostorski razvoj • urbanistično planiranje • kmetijstvo • kmečka naselja • Slovenija • Goriška brda • Spodnja Savinjska dolina • Suha krajina